Estonia - an active partner in European integration

2005. aastal leidis Domus Dorpatensise, Eesti Teaduste Akadeemia, KoWi ja Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft´i ühisprojektina aset seminaridesari  “Estonia – an Active Partner in European Integration”. Sarja jooksul viidi läbi viis seminari, kus esinejateks olid Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu struktuuride vastavate alade tunnustatud tippspetsialistid ning antud valdkondade asjatundjad Eestist. Seminaridesarja  eesmärgiks oli viia kokku asjast huvitatud osapooled Euroopa Liidust  ja Eestist, et vahendada uusimat infot, jagada kogemusi ja teadmisi innovatsiooni, erinevate teadus- ja tehnoloogiavaldkondade, nende finantseerimise ja arengustrateegiate kohta. Käsitleti ka üldiseid arenguid nii Euroopa kui ka maailma mastaabis ja rahastamisvõimalusi EL 7. raamprogrammi toel. Seminaride raskuspunktideks olid biotehnoloogia, põllumajandus, teaduse ja ühiskonna suhted, innovatsioonifondid, ülikoolide rahastamine ning teadlaste mobiilsus. 


Toimunud seminarid:

23.02.05 - "Research on Agriculture, Biotechnology and Food"

18.03.05 - "Society and Science"

01.06.05 - "European Innovation Funding"

07.11.05 - "Research mobility and capacities building"

02.12.05 - "Funding systems for research in the EU"


Projekti toetasid Eesti Teaduste Akadeemia, Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsorganisationen ja Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.