Inimene kohtub inimesega  |  Meeskond  |  ToetajadInimene kohtub inimesega


“Inimene kohtub inimesega” on kord kuus toimuv vestlusõhtute sari, mille peaeesmärgiks on publiku kultuurihuvi tõstmine ning ümbritseva kunstimaastiku avamine inimestele mõistetaval, põneval ja laiahaardelisel viisil. Vestlusõhtu keskmes on kaks kultuuri- või kunstiinimest, kelle looming, projektid või muu tegevus on parasjagu aktuaalsed. Lisaks harivale funktsioonile püüab vestlusõhtu näidata erinevate kultuurivaldkondade omavahelist seotust. Ühel õhtul võivad publiku ees kohtuda kirjanik ja disainer, näitleja ja skulptor või hoopis koreograaf ning muusik. Kuue kuu jooksul annab sari võrdlemisi laia pildi meid ümbritsevast kultuuriruumist. Iga valdkonna esindajad tajuvad kultuuri oma vaatenurgast ja kasutavad oma ideede väljendamiseks eraldi märgisüsteeme, kuid sellegipoolest on ühendavaks lüliks fakt, et nende tegevus mahub üldnimetuse „kultuur“ alla.

 

Väga oluline roll vestlussarjas „Inimene kohtub inimesega“ on publiku kanda. Kuulajaskonda ärgitatakse aktiivsele osalusele, mis toob omakorda fookusesse veel ühe kultuurimaastiku osa - publiku ootused. Vestlussari leiab vastused küsimustele: mis on kultuur, mis rolli peab kultuur tänapäeva maailmas täitma, kellele on kultuur suunatud jne.

 


Toimunud üritused:

13.12.2011 Tom Valsberg ja Madis Masing

10.01.2012 Mihkel Poll ja Laura Kvelstein

16.02.2012 Martti Helde ja Sven Vabar

28.03.2012 Katariina Unt

22.05.2012 Andres Noormets ja Uku Uusberg

18.12.2012 Mikk Rand ja Andrew Bond

22.01.2013 Jaan Sööt ja Berk Vaher

19.02.2013 Lauri Saatpalu ja Peeter Volkonski

26.03.2013 Katrin Pärn ja Karol Kuntsel