Inimesed, innovatsioon ja areng

Aasta 2009 on kuulutatud Euroopas innovatsiooniaastaks. Antud projekti eesmärgiks on tõsta noorte innovatsiooniteadlikkust, kaasata nad arutlema erinevatel ühiskondlikel ja majanduslikel teemadel, et meil oleks tulevikus rohkem ettevõtlikke uuenduslike mõtetega noori.


Projekti sihtgruppe on kolm:

1) huvi- ja noortekeskuste aktiivsed noored, gümnaasiumiõpilased, õpilasomavalitsuse ja teiste õpilasühenduste liikmed

2) Tartu kõrgkoolide üliõpilased

3) ettevõtjad ja tegusad inimesed


Kui tekib mitmepoolne infoliikumine teadlaste, praktikute ja noorte vahel, loome eeldused teadmistel põhineva ühiskonna tekkeks, sest noored on just need, kes tulevikus saadud teadmised enda ja teiste jaoks tööle panevad.


I seminar 17.09.2009 „Kas väikese maa rahval on õigus olla edukas?

II seminar 05.10.2009 „Innovatsioon ja majandusareng

III seminar 22.10.2009 „Inimesed muutuvas ühiskonnas


Projektijuht: Riin Veidenberg, riin.veidenberg (at) gmail.com


Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.