Eesti Kodanikuühiskonna Nädal toimub teistkordselt! 4. märts 2012

2011. aastal edukalt toimunud esimene Eesti Kodanikuühiskonna Nädal toimub uuesti ka 2012. aastal ning sel korral on fookus uute algatuste käivitamisel ja kodanikuaktiivsuse tõstmisel.


2012. aastal teistkordselt toimuva Eesti Kodanikuühiskonna Nädala eesmärgiks on ärgitada Eesti inimesi aktiivsemalt ühiskondlike muutusi ise algatama, neid lõpule viima ja julgemalt teistes algatustes osalema!

Inkubaatorid

Nädala raames toimuvad viies Eesti linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Paide) ühepäevased inkubaatorid, mille raames tulevad kokku inimesed üle Eesti, et leida oma ühiskondliku muutust taotlevale ideele toetav meeskond ning ideed kohe realiseerima hakata konkreetse plaaniga.

Tulemuseks on loodetavasti hulk uusi kodanikualgatusi, mis on algatatud suure entusiasmi, professionaalse toe ning meedia ja seeläbi ülejäänud ühiskonna tähelepanuga. Kõik need aspektid aitavad algatustel loodetavasti pikaajaliselt toimima jääda ja ühiskonda positiivselt muutma hakata.

Rohkelt inspiratsiooni

Teiselt poolt loodame, et veelgi suuremaks tulemuseks see, et paljud inimesed saavad neist praktilistest näidetest inspiratsiooni ja julgust, et kas juba Eesti Kodanikuühiskonna Nädala jooksul toimuvatel Teeme ära talgutel (05.05) ise ka oma ideed realiseerima hakata või täiesti iseseisvalt pihta hakata ühiskonna arendamisega.