My future - I participate

Projekti eesmärgiks oli kodanikuõpetuse õpetajate ning õpilaste kaasamine arutellu aktiivse kodaniku olemuse ja väärtuste üle ning diskussiooni EL-i tuleviku teemadel.

Viies töötoas osales iga kord vähemalt 20 õpilast ning 10 õpetajat. Eesmärgiks oli üheskoos arutleda EL-i temaatika käsitlemise üle kodanikuõpetuse tundides. Informaalse koolituse läbi (sh simulatsioonimängud) anti õpilastele positiivne kogemus oma arvamuse avaldamise kohta. Töötubades arutleti ka, kuidas saadud teadmisi võiks klassi- ning koolikaaslastele edastada.

Projekti põhjal antakse välja kaks trükitud materjali. Esimeses trükises võetakse kokku novembrist jaanuarini toimunud EL tulevikutemaatiliste paneeldiskussioonide tulemused. Teises trükises aga käsitletakse teemasid, mis kerkisid üles nii esimeselt õpetajate seminarilt kui koolides toimuvatest töötubadest. Augustis ilmuv trükis tahab anda EL teemat õpetavale õpetajale ka näpunäiteid tunni läbiviimiseks ja EL teema mitmekülgseks käsitlemiseks. Esimest trükist tahame jagada ja tutvustada juunikuus toimuvas ühiskonnaõpetajate suvekoolis, kus tutvustame ka projekti, ning augustikuus õpetajate suvepäevadel. Trükised on väärtuslikud just nendes sisalduva Euroopa tulevikudiskussiooni tõttu.

Töötubade raames said õpetajad ja õpilased koos osaleda simulatsioonimängudel, mille eesmärgiks on neid ühiskonna arengus aktiivselt kaasata ning aidata mõista, kuidas nemad ise on kodanikena seotud Eesti ja EL-i tulevikus kaasarääkimisel ning kuidas seda tehakse.

Simulatsioon on rollimäng, kus jäljendatakse reaalse institutsiooni (Riigikogu, kohalik omavalitsus, Euroopa Parlament) töö toimimispõhimõtteid ning mängitakse läbi aktuaalsetest teemadest kokku pandud erinevad probleemid.


Projektipartnerid:
Projekti rahastasid Euroopa Komisjon, Avatud Eesti Fond ja Riigikantselei