Noored Liidrid  |  Meeskond  |  KÜSK projekt KÜSK projekt

Projekti eesmärk oli muuta Tartus ja Tartu maakonnas tegutsevate noorteorganisatsioonide tegevus efektiivsemaks läbi varasemast sisukama koordineeritud koostöötegevuse ning Tartu noored ühiskonnas paremini esindatuks läbi ulatuslikuma ja mõjukama teavitustöö. Projekt soovib suurendada Tartu noorteorganisatsioonide poolt korraldatavate avalike ürituste ning selles osalejate arvu.


Olulisemad tegevused: koolitused, ümarlauad, koostöögruppide kohtumised, Tartu noorteorganisatsioonide andmebaasi loomine, veebilehe loomine, Tartu harivate ürituste interaktiivse kalendri loomine.


Projekti kaudu lootsime saavutada järgmised tulemused: Tartu noorteorganisatsioonid viivad läbi rohkem koostööprojekte (vähemalt 5 suuremat projekti otseselt projekti tulemusena); Tartu noorteorganisatsioonide andmebaas; Kasvanud Tartu noorteorganisatsioonide poolt korraldatavaid avalike ürituste (konverentse, seminare, koolitusi jms) hulk ning kasvanud osalejate arv; Tartus toimuvate harivate ürituste regulaarselt täiendatav kalender ning promotsioonitegevus; Tartus tegutsevate poliitiliste noortekogude poolt korraldavate avalike, apoliitiliste eesmärkidega ürituste arvu kasv. Tartu noorteorganisatsioonide juhid on teadlikud oma ühiskondlikust vastutusest ning tegutsevad sellele vastavalt.


Projekti jooksul toimusid järgmised üritused

12.05.2010 I ümarlaud
19.05.2010 Koolitus "Ühiskondlikult vastutustundlik tegevus"
02.06.2010 II ümarlaud
14.06.2010 Koolitus "Noorteorganisatsiooni mainekujundus ja avalik suhtlus"
15.06.2010 Koolitus "Retoorika, avalik esinemine"
15.06.2010 III ümarlaud
10.08.2010 Koolitus "Apoliitiliselt poliitiline; noorte kaasamine"
18.08.2010 Koolitus "Poliitiliste ideoloogiate olemusest ning poliitilise iseseisvuse säilitamisest"
25.08.2010 Kokkuvõttev ümarlaud


Projektijuht: Martin Noorkõiv, noorkoiv.martin (at) gmail.com


Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.Tagasi teiste projektide juurde