Poliitika stiil ja sisu

Projekti peamine eesmärk oli analüüsida „stiili“ tähtsust poliitikas ja igapäevases poliitilises elus. Millised on ühised tunnusjooned Eesti poliitilises keeles, mentaliteedis ja kultuuris? Kuidas need on viimase sajandi jooksul muutunud? Kuidas on teised Euroopa riigid Eesti poliitilise traditsiooni arengule mõju avaldanud? Kui palju oleme õppinud teiste vigadest? Mis tähendust omavad sloganid „Plats puhtaks!“ ja „Murrame läbi!“? Kuigi tegemist on erinevate parteide lööklausetega, kas ei näita need siiski sarnast suhtumist, sama ideoloogiat? Eesmärk oli esitada need küsimused nii laiemale avalikkusele kui poliitikutele. Projekti oluliseks sihtgrupiks olid peamiselt poliitiliste parteide noorteühendused. Otsiti ja leiti vastuseid järgmistele küsimustele: Mida arvavad nemad viimase aja arengutest? Kas nad valisid partei lähtudes partei stiilist, väärtustest, ideedest või  programmist? Kas neil on häid sõpru teiste, konkureerivate parteide esindajate hulgas?


20.10.05 – “Poliitika ja/vs noored

24.11.05 – “Poliitiline reklaam

08.02.06 – „Poliitika – kust tuled, kuhu lähed?

26.04.07 - Lõppseminar


Projekti toetas Avatud Eesti Fond.