Registreeringu kinnitamiseks palume
kanda üle ka osavõtutasu 5€* järgmisele arvele:

Saaja: Kristina Avdonina
Arve nr: 221037181975 (Swedbank)


*Osavõtutasu sisse kuuluvad kõik materjalid, koolitused, kahe päeva toitlustus ja kõik muu :)

Registreerimine on lõppenud! :)