Tolerants eesti ühiskonnas

2005. aasta sügisest kuni 2006. aasta kevadeni läbi viidud projekt "Tolerants Eesti ühiskonnas" hõlmas endas kolme seminari. Projekti eesmärk oli edendada tolerantsust kui olulist kultuurilist väärtust ning tõsta eestlaste teadvustatust seoses suhtumisega erinevatesse inimestesse, garanteerida turvaline ja stabiilne Eesti ühiskonna areng. Projekt koosnes kolmest seminarist, millest igaüks koondas arvamusliidreid, poliitikuid, akadeemikuid, vähemusgruppide esindajaid ja teemast huvitatud kuulajaid. Eesmärgiks oli luua stimuleeriv keskkond arutamaks uusi ideid, jagamaks informatsiooni ja teadmisi. Seminaride jooksul püüti defineerida peamisi teemaga seotud probleemie ja eelarvamusi, et teada saada, millised on aktsepteeritud ja taunitud väärtused ja tõekspidamised Eesti ühiskonnas. Kogu projekt keskendus kolmele põhiteemale – enamus- ja vähemusrahvused, erinevad ideoloogilised vaated ning rahvastiku kihistumine.


Toimunud seminarid:

21.10.2005 Enamus- ja vähemusrahvused Eestis

30.11.2005 Kas armastada või vihata erinevust?

01.03.2006 Kihistunud Eesti


Projekti toetas Hollandi Kuninglik Suursaatkond.