Üheskasvamine läbi ühistegevuste


Projekti eesmärgiks on  Eesti ja kolmandate riikide noorte lõimumise ja ettevõtlikkuse suurendamine ning erinevate kultuuride tundma õppimine. 

Projekti tegevused keskenduvad kuuele teemale: kultuuridevaheline kommunikatsioon; eesti kultuur, traditsioonid ja ajalugu; vene kultuur ja traditsioonid; meedia ja ühiskond; loovus ja ettevõtlikkus; kodanik ja riik.

Projekti peamised tegevused on suhtlustreening, ekskursioonid, ühislaulmine ja -tantsimine, ajurünnak, loovuse arendamine, fotojaht, loovkirjutamine, diskussioonid ja filmide vaatamine.

Projekti raames toimub kolm üritust Narvas ja kolm Tartus, iga kohtumine keskendub ühele konkreetsele teemale, et arendada noortes mitmekülgseid oskusi ja laiendada teadmisi erinevates elu- ja  kultuuri valdkondades.

Lisaks edendame läbi ühistegevuste ja diskussioonide noorte maailmaharidust  ning suurendame nii sallivust erinevatest rahvustest inimeste vahel.

Projekti sihtrühma kuuluvad abituriendid Tartu ja Narva gümnaasiumidest ning esmakursuslased Tartu ülikoolist ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžist. Sihtrühma noored  on pärit võrdselt Tartu ja Narva õppeasutustest ning vanuses 18-20 aastat.

Projekti tegevuste kaudu soovime suurendada  Eestis elavate erinevate rahvustest  noorte omavahelisi kontakte ja suhtlemist.

Toimunud üritused:
19.12.2009 Kultuuridevaheline kommunikatsioon
16.01.2010 Meedia ja ühiskond
13.02.2010 Vene kultuur ja traditsioonid
13.03.2010 Eesti kultuur ja traditioonid
03.04.2010 Loovus ja ettevõtlikkus
25.04.2010 Kodanik ja riik

Projektijuht: Riin Veidenberg, riin.veidenberg (at) gmail.com

Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.