Seminar "Baltisakslaste identiteet tänapäeval" 25.05.2006

SA Domus Dorpatensise ja mitmete baltisaksa ning eesti organisatsioonide (Deutschbaltische Landsmannschaft, Baltische Ritterschaften, Carl-Schirren-Gesellschaft, Fraternitas Dorpatensis zu München, Curonia Goettingensis, Deutschbaltische Jugend- und Studentenring; Goethe Instituut Tallinnas, Saksa Kultuuri Instituut, Baltisaksa Kultuuriselts, Akadeemiline Baltisaksa Selts) ühise projekti "Baltisakslaste identiteet tänapäeval" teemaks on Saksamaal, Baltikumis ja mujal elavate baltisakslaste ning nende järeltulijate identiteet tänapäeval ja selle erinevused.

 

Projekti idee pärineb Domus Dorpatensise nõukogu liikmelt, prof. Peeter Tulvistelt.

25. mail 2006, vahetult enne selleaastast Balti Rahvaste Kommerssi, toimus Domus Dorpatensises vastavasisuline seminar ühes diskussiooniga.  Baltisakslaste erinevate generatsioonide esindajad rääkisid, tuginedes  oma arusaamale ning kogemusele, baltisakslaste identiteedist.  

Samuti tutvustati vastavasisulise küsitluse tulemusi.

 

Seminari päevakava:

 

10.30 – 11.00           Tervituskohv

11.00 – 11.15           Avasõnad ja projekti tutvustus Reet Bender (Domus Dorpatensis, Tartu Ülikool) ja Urmas Oolup (Tallinna Linnaarhiiv)

11.15 – 11.45           I ettekanne: Toomas Hiio – baltisakslased ja Eesti, taust ja arvud.

11.45 – 12.15           II ettekanne: Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool) – baltisaksa kirjandus.

12.15 – 12.45           III ettekanne: Rutt Hinrikus (Eesti Kirjandusmuuseum) – elulugude uurimine, baltisaksa biograafiad Eesti Kirjandusmuuseumis

12.45 – 13.00          Kohvipaus

13.00 – 13.30          Identiteediküsitluse esialgsete  tulemuste tutvustamine      

13.30 -  15.30          „Baltisakslane olemisest räägivad Carola von Koskull, Michael von Grotthuss, Ulrich Zaune, Konrad Heilmann ja Alexander Zaune. Diskussioon.