Seminar "Räägime keemilisest elemendist nimega radoon" 22.11.2006

 

Kolmapäeval, 22. novembril algusega kell 15.00 toimub Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuses Domus Dorpatensis Ülikooli 7/Raekoja 1 populaarteaduslik seminar looduslikust radioaktiivsest gaasist radoon. Radoon põhjustab ligikaudu poole aastasest elaniku kiirgusdoosist.

Seminar käsitleb erinevaid radooniga seonduvaid teemasid. Antakse ülevaade radioaktiivsest gaasist radoon: kust ta pärineb, millistes pinnastes leidub teda enam, kuidas saab radooni mõõta ning milliseid uuringuid on juba tehtud. Samuti tutvustatakse seda, kuidas radoon satub hoonetesse ja eluruumidesse, millist mõju avaldab ta tervisele ning kuidas on võimalik radooni kontsentratsiooni ruumides vähendada. 

Radooni peamiseks riskifaktoriks on kopsuvähi tekitamine. Uuritud on temaatikat ülemaailmselt ning eriti suurt tähelepanu pööratakse sellele Põhjamaades - Rootsi ja Soome.  Eesti mitmete regioonide geoloogilised tingimused on sarnased Põhjamaadele ja sellest tulenevalt on vaja ka meil enam pöörata tähelepanu radooni temaatikale.

Eestis alustati radooniuuringuid 1980.-tel, kuid esimesed avalikud tulemused pärinevad aastatest pärast iseseisvumist. Aastate jooksul on läbi viidud mitmed ühisprojekte Rootsiga ning seminari raames antakse ülevaade erinevate uuringute tulemustest ja valminud radooniriski kaartidest. Viimase projektina mõõdeti radoonikontsentratsioone lasteasutustes ja ka selle töö tulemusi tutvustatakse.

Seminarile ootame kõiki huvilisi! 

 

Info ja kontakt:

Kairi Tänavsuu

Kiirguskeskus

kairi.tanavsuu@kiirguskeskus.ee 

http://www.kiirguskeskus.ee/