Seminar "Seaduste õiglus Eesti igapäevaelus" 29.03.2006

 

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
kutsub Teid osalema seminaride sarjas 

Õigus vs Õiglus“

 

Teine seminar 

Seaduste õiglus Eesti igapäevaelus

 

Kas ja kui palju anname endale igapäevaselt aru oma tegemiste seaduslikkusest
või nende vastavusest ühiskonnas kehtivatele kirjutamata normidele?
Kui palju on neid autojuhte Eestis, kes liikluspolitseinikele altkäemaksu pole maksnud?
Kui palju võib Eestis leiduda muusikahuvilisi, kes ei ole ealeski tuttavale
ühtegi CD plaati kopeerinud? Kes meist võib kätt südamele pannes öelda, et ta ei ole oma
tegevusega kunagi keskkonda reostanud?
 

 

 

Päevakava:
09.00 - 09.30 Registreerimine
09.30 - 10.30 Indrek Sirk (Liiklusõigusbüroo Gaudiumjuhataja)
10.30 - 11.30 Kärt Vaarmari (Eestimaa Looduse Fondi jurist)
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 - 12.30 Arutelu
12.30 - 13.30 Lõuna (Domuse kulul)
13.30 - 14.30 Kalev Rattus (Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor)
14.30 - 15.30 Üldine diskussioon/kokkuvõtted 

 

 

 Üritus on kõigile huvilistele tasuta!

 

Projekti toetab Avatud Eesti Fond

 

 

 

29. märtsil 2006 toimus teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensise poolt korraldatud loengusarja "Õigus vs Õiglus" teine seminar

Seaduste õiglus Eesti igapäevaelus


Loengul osales ligikaudu 30 külastajat. Õiguse ja õigluse teemadel rääkisid kolm juurataustaga esinejat. Päeva avanud Indrek Sirk, liiklusõigusbüroos Gaudium töötav jurist, pööras oma ettekandes tähelepanu liikluses kehtivatele seaduslikele normidele ja nende ületamisega kaasnevatele ohtudele nii ühiskondlikult kui individuaalsel tasandil. Eestimaa Looduse fondi jurist Kärt Vaarmari keskendus avalikkuses laia kõlapinda leidnud keskkonnaõiguslikele probleemidele ning tutvustas kohalviibinutele, millised on võimalused loodustsäästva elukeskkonna loomise eest hea seismiseks. Kolmas esineja oli Eesti Autorite Ühingu pikaaegne tegevjuht Kalev Rattus, kes rääkis autoriõiguste moraalsetest ning seaduslikest alustest nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis. Päeva jooksul toimunud kahe diskussiooni-vooru käigus selgus muu hulgas, et nii liiklus-, keskkonna- kui ka autoriõiguses on palju kattuvat, sest et neid valdkondi reguleerivad seadused ei pruugi olla alati kõigile võrdselt õiglased.

Andreas Sepp