Seminar "Eesti riigi õiglus eesti rahva silmis - usaldusest kootööni" 22.02.2006

 

 Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise esimene seminar sarjas

 

„Õigus vs Õiglus”

 

Vastuse saavad küsimused:

- Kas Eestis on usalduskriis riigi ja rahva vahel?

- Kas rahvas väärtustab oma valitsejaid?

- Kas Eesti riik on oma rahva suhtes hoolimatu?

 

09.00-09.30 Registreerimine

09.30-10.30 Marek Järvik (Tartu Ülikooli praktilise filosoofia õppejõud)

10.30-11.30 Agu Laius (Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse tegevjuht)

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Arutelu

12.30-13.30 Lõuna (Domuse kulul)

13.30-14.30 Urmas Reinsalu (Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees)

14.30-15.30 Üldine diskussioon/kokkuvõtted

 

“Eesti riigi õiglus eesti rahva silmis – usaldusest koostööni” on loengusarja “Õigus vs Õiglus” esimene seminar. Projekti eesmärk on uurida Eesti riigi ja rahva vahelise koostöö võimalusi ja tõsta teadlikkust poliitiliste otsuste sündimise tagamaade osas. “Õigus vs Õiglus” näol on tegemist seminaridesarja “Poliitika stiil ja sisu” jätkuprojektiga.

 

22. veebruaril 2006 toimus Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis korraldatud loengusarja "Õigus vs Õiglus" avaseminar

Eesti riigi õiglus eesti rahva silmis - usaldusest koostööni

Õiguse ja õigluse teemadel rääkisid kolm esinejat. Päeva avanud Marek Järvik TÜ filosoofia osakonnast pööras oma ettekandes põhitähelepanu õiguse ja õigluse ajaloolisele väljakujunemisele, lähenedes uurimus-küsimusele peamiselt läbi antud valdkonda uurinud filosoofide ideede.

Agu Laius Ühiskondlikku Leppe Sihtasutusest keskendus käesoleva hetke kaardistamisele Eesti ühiskondlikus elus antud teema kontekstis, kasutades näidetena Ühis-kondliku Leppe Sihtasutuses ja Mittetulundusühenduste Liidu Ümarlauas toimuvat.

Pärast lõunat Atlantise restoranis oli esinemiskord Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsalu käes, kes tutvustas kohaletulnutele Eestis kehtivate põhiõiguste printsiipe ja nende seotust kehtiva seadusandlusega. Päeva jooksul toimus ka kaks pikemat diskussioonivooru, kus lisaks esinejate omavahelisele mõttevahetusele said küsimusi esitada ka külastajad. Kohal oli ka ajakirjandus Eesti Raadio venekeelse osakonna esindaja näol, kes intervjueeris esinejaid ning korraldajat.

Andreas Sepp