Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.

  

Saksa-Eesti üliõpilaste kohtumisõhtu 04.11.2008

„Avatud maailma võlu“

 

Ootame kõiki Saksamaal õppinud eestlasi ja Eestis õppivaid sakslasi kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, miks tudengid välismaale õppima lähevad ning mis välismaal õppimine ja elamine endaga kaasa toob. Räägime järgmistel teemadel:

 

- Miks just Saksamaale / Eestisse õppima minna?

- Mida võib Saksamaa eestlasest tudengile pakkuda ja mida võib Eesti sakslasest tudengile pakkuda?

- Mida oled välismaal olles juurde õppinud? Kuidas on Su ettekujutus Saksamaast / Eestist muutunud?

- Kuidas võiks välismaalt saadud kogemusi kodumaal rakendada? Milliseid häid ideid ja lahendusi võiks teiselt maalt kodumaal eeskujuks võtta?

 

Õhtut juhivad Jaana Grigorjeva ja Uta Kührt.

Vestluskeel on saksa keel.

Osalejatele pakutakse suupisteid.

 

Palume oma osavõtust teatada 3. novembriks SA Domus Dorpatensisele: dorpatensis (at) dorpatensis.ee või tel. 733 1345

 

Üritus toimub koostöös SA Domus Dorpatensise ja Tartu Ülikooli välissuhete osakonnaga.

 

Ürituse kokkuvõte: 

Saksa-eesti tudengite kohtumisõhtu toimus juba kuuendat korda. Kokku oli kohal üle 30 inimese, sealhulgas ka õppejõud Göttingeni ülikoolist. Göttingeni ülikool oli Tartu Ülikooli partnerülikoolina sel aastal Academica keskpunktis.

 

Rääkisime kõigepealt põhjustest, miks kohalolevad saksa tudengid otsustasid just Eesti ja Tartu ülikooli kasuks, kui nad valisid riigi kus veeta oma välismaa semestrit. Tihti nimetasid nad põhjustena Tartu Ülikooli head mainet ning uudishimu midagi uut ja tundmatut avastada. Mõnedele oli Eesti geograafiline asukoht otsustav. Eesti ”IT-maana” ning traadita internetiühendusega praktiliselt terves kesklinnas teevad elu Tartus väga mõnusaks.

 

Eelisena, aga ka puudusena nimetasid eesti tudengid saksa ülikoolide ja õppeainete suurt valikut ja mitmekesisust. Head valikuvõimalused on muidugi toredad, aga lihtne on kaotada ülevaadet, ning seetõttu võib olla raske otsustada, milline ülikool ja millised õpingud sobiksid kõige paremini. Eesti tudengitele pakuvad saksa ülikoolid häid täiendamisvõimalusi, mida Tartu alati pakkuda ei saa, kuid oleneb see muidugi õppeainest.

 

Samuti arutasime, kuidas erinevad suhted õppejõudude ja tudengite vahel. Saksamaal on see suhe tavaliselt mõnevõrra rangem ja formaalsem kui Eestis.

 

Asjade ja ideede hulka, mida saksa tudengid soovivad Eestist koju kaasa võtta ja kodumaale üle kanda, kuulus näiteks üks Tartu Ülikoolis pakutud seminariliik, milles toetatakse tugevalt interaktiivsust – selline seminar oleks Saksamaal kindlasti ka rakendatav. Inspireerituna oma kogemustest Eestis välistudengina soovivad saksa tudengid kodumaal ka sealseid välistudengeid toetada ja nendega tegeleda.

 

Pärast ametliku osa lõppu tekkisid kohvilauas elavad vestlused ning samuti uued tutvused tudengite vahel. Ürituse jooksul vahetati kontakte ja huvitavaid kogemusi ning paljud osalejad tahtsid teada, millal järgmine samalaadne üritus toimub.