Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.Sarja "Rahvusvähemused" avaseminar 8.3.2012

SA Domus Dorpatensis koostöös Goethe Instituudiga korraldab 2012. aasta kevadel seminarisarja "Rahvusvähemused".


Eestis elab rohkem kui saja erineva rahvuse esindajaid. Suurem osa Eesti Vabariigis elavatest inimestest on rahvuselt eestlased. Teistest rahvustest inimesed kuuluvad erinevatesse rahvusvähemustesse. Rahvusvähemust võib defineerida kui inimeste rühma, kellel on riigi põhirahvusest erinev rahvuskuuluvus, religioon, keel või kultuur. Ajalooliselt on Eesti aladel elanud paljude teiste rahvuste esinejaid.


Avaürituse teemaks oli mõiste “rahvusvähemuse” ajaloolise kujunemise selgitamine ja seminari keskmes olid baltisakslased – vähemus, kes valitses. Rahvusvähemuse mõiste ise on suhteliselt uus nähtus. Baltisakslased olid praeguse Eesti ja Läti aladel ehk Eestimaa, Liivimaal ja Kuramaal elavad sakslased ja eestlaste saksastunud ülemkiht. Seminaris pöörati tähelepanu muuhulgas ka Tartu ülikooli rollile baltisaksluse kujunemisel. Avaüritusel esinesid Tartu Ülikooli ajaloolased Dr. Olaf Mertelsmann ja Dr. Andres Andresen.