Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.Infoüritus "Saksamaa kutsub!" 07.05.2013

7. mail 2013 toimus Domus Dorpatensises infoüritus "Saksamaa kutsub", kus tutvustati võimalusi Saksamaale ülikooli või praktikale minemiseks. Üritus oli kakskeelne, saksakeeled ettekanded tõlgiti eesti keelde. Õhtu koosnes kahest osast. Esimese osa moodustasid ettekanded ja teise osa paneeldiskussioon, kus üliõpilased jagasid oma kogemusi vahetusülikoolides.


Kõigepealt tutvustas Thomas Schneider Konrad Adenauer Stiftungist selle organisatsiooni ja Saksamaa poliitilisi sihtasutusi üldisemalt. Konrad Adenauer Stiftung pakub kahte erinevat stipendiumiprogrammi, millest üks on mõeldud välismaalastele Saksamaal õppimiseks. Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriastme üliõpilastele, taotlemisel eeldatakse saksa keele oskust ja ühiskondlikku aktiivsust.


Dr. Silke Pasewalck, kes esindas DAAD-i (Saksa Akadeemilist Vahetusteenistust), tutvustas Saksa ülikoolisüsteemi ja DAAD-i pakutavaid stipendiume. Ülikooli sisseastumise protseduur võib Saksamaal liidumaa kaupa erineda. Vajalikud veebilehed selleks on www.uni-assist.de ja www.hochschulstart.de. DAAD pakub erinevaid stipendiume Saksamaale õppima minemiseks. Bakalaureuse astme üliõpilasi reeglina ei rahastata, küll aga võib saada toetust terve magistrantuuri (kuni 24 kuud) läbimiseks Saksamaal või külastada Saksamaad doktoriõppe ajal. Ettekande slaididega saab tutvuda siit. (Slaidid on saksa keeles.)


Heilika Leinus rääkis baltisaksa organisatsioonidest. Neid on mitmeid erinevaid ning nende katuseorganisatsiooniks on Deutschbaltische Gesellschaft. Üliõpilastele huvipakkuvateks organisatsioonideks on Carl-Schirren-Gesellschaft, mis korraldab kultuuripäevi; Deutschbaltische Studienstiftung, mis jagab stipendiume organisatsiooniga juba seotud üliõpilaste ja korraldab intensiivkursuseid ja kongresse; ja Deutschbaltischer Jugend- und Studienring, mis korraldab erinevaid üritusi. Heilika ettekande slaidid leiab siit.


Ettekannetes tutvustatud ja ka muid vahetusvõimalusi võtab kokku infoleht, mida saab siit alla laadida.


Teises osas rääkisid neli üliõpilast – kaks sakslast, Andreas ja Josua, ning kaks eestlast, Mai ja Maarja – oma kogemustest vahetusüliõpilastena. Neil oli kogemusi jagada nii Erasmuse, DAAD-i, poliitiliste sihtasutuste ja ülikoolide stipendiumide ning ka tööpraktika kohta. Ühine seisukoht oli, et välismaal käimine on kogemus, mis end kindlasti ära tasub. Olulisemad nõuanded, mida jagati, oli et stipendiume taotledes tasub järgida taotluse juhendit ja tähtaegu ning et kasulik on end juba enne sihtmaa oludega kurssi viia.


Üritus toimus festivali "Saksa kevad" raames.