Välistudengite koolide külastamine


Projekti "Tolerantse Tartu eestkostevõrgustik" raames külastavad välistudengid Tartu koole ja räägivad seal oma kodumaa kultuurist ja oma kogemustest Eestis.

Esimese koolina külastati Miina Härma gümnaasiumi. Külastus kulges hästi ning oli meeldiv ja huvitav nii tudengitele kui õpilastele. Kohal olid Maya Gruusiast ja Dean Kamerunis, kes rääkisid 9. klassi õpilastega, ja neid kuulati suure huviga. Küsiti ka õpilaste arvamust Tartu kohta. Laste hoiak küsimusele, kas Tartu on rahvusvaheline linn oli - ei.

Järgmisena on tudengitel plaanis külastada Karlova gümnaasiumi.

Kuna esimesed reaktsioonid olid positiivsed, siis on tekkinud soov ka tulevikus pärast projekti lõppu välistudengeid koolidesse õpilastega kohtuma saata. Sel viisil saavad koolinoored osa Tartu rahvusvahelisusest ja neil on otsene kontakt teiste maade esindajatega. Loodame neis tekitada huvi teiste maade ja kultuuride vastu.