Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks

Ühing Korruptsioonivaba Eesti  asub registreerima kodanikke ja  organisatsioone, kes soovivad olla 18. oktoobri valimistel vaatlejateks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse.

Valimiste vaatlemise võimalus inimeste jaoks alati eksisteerinud, kuid vaid vähesed on sellest teadlikud. "Registreeritud valimiste vaatlejaks saamine on lihtne protseduur ning igaüks võib seda soovi
korral teha", selgitas ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii.

Vaatlemise hõlbustamiseks  koostab ühing Korruptsioonivaba Eesti  juhendmaterjali, kust vaatlejaks soovija leiab infot selle kohta, kuidas saada vaatlejaks ning mis on vaatleja õigused ja kohustused.
Lisaks on välja toodud peamised ohukohad valimisprotsessis. Kas kastid, mis koju viiakse, tuuakse tagasi ikka sama arvu sedelitega, nagu kodusid külastati? Mis juhtub igal õhtul eelhääletuse ajal valimiskastidega?

"Alles näitas eurovalimiste häälte korduslugemine, kui tähtis on iga hääl," ütles Prii. "Kohalikes omavalitsustes võib rebimine veel tihedam tulla. Seetõttu on kodanikepoolne vaatlemine oluline, et ära hoida võimalikke pettusekatseid."

Valimisvaatlemist korraldab ühing Korruptsioonivaba Eesti koos kodanikeühenduste korruptsioonivastase võrgustikuga. Võrgustiku tegevust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Valimiste vaatlejaks saamisest huvitatud inimesed võivad pöörduda ühingu Korruptsioonivaba Eesti poole aadressil info@transparency.ee
või helistada numbril 6 116 020. Vaatlemine ei toimu vaid valimispäeval, aga kindlasti ka eelhääletuse ajal. Seetõttu on valimisvaatlejad oodatud registreeruma enne 7. oktoobrit, mil toimub ka vaatlejate õppeüritus.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev korruptsioonivastane mittetulundusühing, mis  täidab rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International'i esindaja rolli Eestis.  Ühingu tegevust rahastab Avatud Eesti Fond.

Lisainfo:
Asso Prii, Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige,
tel  55 646 371; ühingu koduleht www.transparency.ee