Eveli Tigas

Eveli on kolmanda kursuse juuratudeng. Lisaks sellele tegutseb Eveli aktiivselt mitmes noorteorganisatsioonis. Just noorteosalus ning aktiivne kodanikuks olemine on teemad, mis teda enim köidavad.

Eveli projekt on 'Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessides'.