Kristiina Tõnnisson

Kristiina juhib sihtasutuse sisulist tööd. Tänu oma laiale kogemusele projektide kirjutamisel ning juhtimisel arendab ta Domuse ühiskondlikku tegevust ning juhendab projektijuhte nende tegevuste ettevalmistamisel.
Kristiina on töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse osakonna juhatajana ja töötab praegu paralleelselt Domuses tegevjuhina ja Tartu Ülikoolis Euroopa Kolledži direktorina.
Kristiina on vaimustunud maailmarändur ja avastab hea meelega elu ning
inimesi enda ümber.

T: 7331 349
E: kristiina.tonnisson (at) ut.ee