Sihtasutus     Nõukogu     Põhikiri     Aastaaruanded     Eetikakoodeks     Raamatukogu

Endised nõukogu liikmed

Sihtasutuse nõukogu endised liikmed, keda me täname aja ning pühendumuse eest:


Prof dr Axel / Alexander Anton von Rücker, asutaja

Nils Hollberg, asutaja

Prof dr Jenik Radon, asutaja, rahvusvahelise õiguse professor Columbia ülikool, New York

Prof dr Marju Lauristin, asutamisjärgse nõukogu liige

Prof dr Tõnu Lehtsaar, religioonipsühholoogia professor

Andrus Ansip, Eesti Vabariigi endine peaminister, Tartu linna endine linnapea

Prof dr Jaak Aaviksoo, Eesti Vabariigi endine haridusminister

Ulrich Mädge, Lüneburgi linnapea

Henning von Wistinghausen, endine Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis

Prof dr Richard Villems, Eesti Teaduste Akadeemia president

Prof dr Peeter Tulviste, Eesti Teaduse Akadeemia asepresident

Dr Kalev Kukk, peaministri nõunik

Urmas Klaas, Tartu linnapea

Prof dr Wolfgang Drechsler, Tallinna Tehnikaülikooli riigiteaduse õppetooli juhataja

Prof dr Klaus Hackenberg, Saksa-Balti Arstide Seltsi esindaja

Prof dr Wolfgang Haße, lastekirurgia professor, Saksa-Balti Arstide Seltsi esindaja

Dr Martin Grabert, Euroopa Teadus- ja Tehnikaalase Koostöövõrgu COST direktor

Dr Armin von Ungern-Sternberg, SA Hertie (Gemeinnützige Hertie Stiftung)

Frank Borchers

Urmas Viilma, EELK konsistooriumi kantsler

Jüri Sasi, Tartu abilinnapea

Michael Gallagher, Legal Advocacy Foundation'i direktor

Dr Erki Tammiksaar, Karl Ernst von Baeri muuseumi direktor

Dr Kaido Soom, Praktilise usuteaduse lektor

Jaan Aps,  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige

Dr Mart Noorma, Tartu Ülikooli õppeprorektor

Hille Hinsberg, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi kt

Dr Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Tiia Teppan, Tartu abilinnapea

Pirkko Valge, Heateo Sihtasutuse tegevjuht

Dr Maie Kiisel, kommunikatsiooniuuringute teadur Tartu Ülikoolis

Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi juhataja