Ürituste kalender

Korraldame Tartus ja üle riigi üritusi, mis rikastavad Eesti kultuurielu, teadustegevust ja ühiskondlikke suhteid. Üritused on üldharivad ning oodatud on kõik, kes teemadest huvitatud.

SA Domus Dorpatensis

Sihtasutuse Domus Dorpatensis asutasid 2002. aastal Bonni ülikooli professor Alexander von Rücker, Columbia ülikooli professor Jenik Radon ja Balti Ehitismälestiste Edendamise Ühingu esimees Nils Hollberg.

 

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis eesmärk on teaduslike, ühiskondlike ja kultuurialaste teadmiste toetamine ja levitamine. Läbi oma tegevuse püüame kaasa aidata avalike diskussioonide tekkele ning probleemidele võimalike lahenduste otsimisele. Selleks pakume me erinevate erialade esindajatele, huvigruppidele ning akadeemikutele võimalusi kokkutulemiseks ning ühiskondlike ürituste korraldamiseks.


SA Domus Dorpatensis soovib olla oma külastajatele kohtumiskoht, kus saab vabalt vahetada kogemusi ning ideid, koguda uut informatsiooni ja algatada ning arendada diskussioone erinevate distsipliinide esindajate vahel. Selleks oleme restaureerinud ühes vanimas Tartu majas otse Raekoja kõrval ilusad ning kaasaegsed kohtumis- ja ööbimisruumid. Külalistel on võimalik valida erisuguste külaliskorterite ning erinevate ühiskondlike ürituste korraldamiseks mõeldud ruumide vahel. 


Tänu oma baltisaksa taustale on sihtasutuse üks eesmärke arendada Saksa-Eesti koostööd, kuid samas ei piirdu meie tegevus ainult üksikute maade või Euroopaga. Oleme ellu kutsutud tegelema mitte ainult kohalike probleemidega, vaid ka küsimustega, mis puudutavad otsesemalt või kaudsemalt kogu inimkonda olenemata riigist või rahvusest. Meie üritused on avalikud ning avatud kõigile huvilistele. 


SA Domus Dorpatensis soosib oma positiivse atmosfääriga ühiskonnaalgatust ja -aktiivsust ning loodab läbi avatuse kujuneda nii Tartu kui eesti kultuuri edendajaks.


SA Domus Dorpatensis kuulub hetkel järgmistesse võrgustikesse:


Sihtasutuse visioon on kujuneda oluliseks Eesti kultuuri- ning ühiskondliku elu arendajaks ja suunajaks läbi uute ideede propageerimise ning rakendamise.


Sihtasutuse missioon on algatada ja vahendada vabas õhkkonnas ühiskondlikke, teaduslikke ja kultuurialaseid diskussioone ja kogemusi ning kokku viia erinevad huvigrupid soodustamaks kodanikuühiskonna arengut.


Sihtasutuse eesmärgiks on otsida lahendusi Eesti ühiskonna arengu küsimustes ühise tuleviku huvides.  Selleks kutsume kokku erinevate elualade esindajad, korraldame seminare ja arutelusid mitmekülgsetel teemadel ning panustame läbi oma projektide kodanikuühiskonna arengusse.  Soodustame oma positiivse atmosfääri ning keskkonnaga erinevaid ühiskonnaalgatusi ja inimeste aktiivsust.