Keskkond

VISIOON
Eesti teadus on arenenud, Eesti teadlased üle-maailmselt tunnustatud ning Eesti teadusõpe tipptasemel. 
PRIORITEEDID

Meie eesmärgiks on leida häid ideid, neid tutvustada ja levitada ning, kaasates partnereid kõigist kolmest sektorist, need siis ka teoks teha. Sellest lähtuvalt võib meie projektid üldises mõttes jagada kaheks.


1.     Esimene prioriteet
Soovime panna aluse jätkusuutlikele sotsiaalsetele ettevõtetele ja võrgustikele, mis jätkaksid ühiskonna teenimist ka pärast Domusest välja kasvamist.

2.     Teine prioriteet
Soovime panna aluse jätkusuutlikele sotsiaalsetele ettevõtetele ja võrgustikele, mis jätkaksid ühiskonna teenimist ka pärast Domusest välja kasvamist.

3.     Kolmas prioriteet
Soovime panna aluse jätkusuutlikele sotsiaalsetele ettevõtetele ja võrgustikele, mis jätkaksid ühiskonna teenimist ka pärast Domusest välja kasvamist.
KOOSTÖÖ
Valdkondlik koostöö


Ootame väga koostööpakkumisi teaduse valdkonnas. Domus Dorpatensise teaduse valdkonna vastutav isik on Mari Xdfe (valdkonna kaardistuse töögrupi juht)