Ürituste kalender

Korraldame Tartus ja üle riigi üritusi, mis rikastavad Eesti kultuurielu, teadustegevust ja ühiskondlikke suhteid. Üritused on üldharivad ning oodatud on kõik, kes teemadest huvitatud.

Vestlusõhtu "Inimene kohtub inimesega": Mikk Rand ja Andrew Bond 18.12.2012


Hooaja esimesel „Inimene kohtub inimesega“ vestlusõhtul kohtusid filminduse teemadel mõtete jagamiseks kaks režissööri – Mikk Rand ja Andrew Bond. Hea meel oli näha, et krõbedale külmale vaatamata kogunes kuulama palju filmihuvilisi. Mikk Rand jutustas Eesti esimese talgufilmi korraldamisest ja korraldusprotsessi järelmuljetest ning Andrew Bond kergitas katteloori oma kahe plaanitava täispika filmi sisult.

Hiljutisest PÖFFi ja Eesti Film 100 juubeliaasta lõppemisest tiivustatud vestlusõhtul keskenduti peale oma loomingu veel eesti filmimaastiku kitsaskohtadele. Rõõm oli kogeda, et publik kasutas julgelt võimalust küsimusi küsida ja kaasa rääkida. Mikk Rand tõstatas harjumuspärase „raha ei ole“ teema juures põneva vaatenurga – raha ei lähegi nii väga vaja uute filmide tootmiseks kuivõrd laialdasema meedia-kirjaoskuse arendamiseks ning inimeste teadlikkuse arendamiseks. Pikemalt peatuti veel näiteks eesti filmikriitikas valitseval olukorral. Vestlusõhtu lõpus jõuti järeldusele, et väga halbu filme on täpselt sama keeruline leida kui meistriteoseid – mõlema tegemine on omaette kunst ning väärib tunnustust.

Järgmine „Inimene kohtub inimesega“ üritus toimub juba jaanuaris. Kohtumiseni!

Fotod: Kaisa Maasik