Tartu Vabaühenduste Võrgustiku asutamine

17. aprillil toimus esimene Tartumaa Vabaühenduste Võrgustiku avaüritus. Kohal oli üle 20 ühenduse esindaja ning võrgustiku tegevuse vastu tundsid huvi veelgi rohkemad inimesed ja ühendused.

Arutasime ühiselt mis võiks olla võrgustiku roll ning millised on ühenduste ootused kavandatavale võrgustikule.

Kõik kohaletulnud soovisid vahetada teiste vabaühendustega oma kogemusi projektidega. Saada ja jagada infot rahastamisvõimaluste kohta ning otsida koostöövõimalusi teiste vabaühendustega. Lisaks kokkusaamistele hõlbustab infovahetust ka mailinglist.

Osalejatele oli tähtis ka see, et vabaühendused muutuksid rohkem nähtavaks ning et infot teiste ühenduste kohta oleks lihtne leida. Seda saab pakkuda võrgustiku kodulehekülg: http://tartu.selts.eu/

Lisaks peeti oluliseks Tartu Linnavalitsuse kaasamist võrgustiku koosolekutele, et jagada LV esindajaga oma muresid ning rõõme ning vahetada informatsiooni.


Jaga Facebookis