Sihtasutus     Nõukogu     Põhikiri     Aastaaruanded     Eetikakoodeks    Roheline Võti 

Sihtasutus Domus Dorpatensis

Oleme mittetulunduslik avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärgiks on toetada teaduse, kultuuri ja ühiskonna arengut. Selleks koolitame tudengitest tulevasi maailmamuutjaid DD Akadeemia programmis.

Domuse tegevus algab Tartust, meie Raekoja platsis asuvast majast, kus asuvad meie külaliskorteridseminariruumid ja rendipinnad, mille abil rahastame oma ühiskondllikku tegevust. Samuti kaasame projektide rahastajatena erinevaid fonde ja erafirmasid.


Sihtasutuse ajalugu

Sihtasutuse Domus Dorpatensis asutasid 2002. aastal Bonni ülikooli professor Alexander von Rücker, Columbia ülikooli professor Jenik Radon ja Balti Ehitismälestiste Edendamise Ühingu esimees Nils Hollberg.

 

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis eesmärk on teaduslike, ühiskondlike ja kultuurialaste teadmiste toetamine ja levitamine. Oma senise tegevuse jooksul oleme püüdnud kaasa aidata avalike diskussioonide tekkele ning ühiskondlikele probleemidele võimalike lahenduste otsimisele. Selleks oleme pakkunud erinevate erialade esindajatele, huvigruppidele ning akadeemikutele võimalusi kokku tulemiseks ning aktuaalsetel teemadel arutamiseks.


SA Domus Dorpatensise majast oleme loonud kohtumiskoha, kus saab vabalt vahetada kogemusi ning ideid, koguda uut informatsiooni ja algatada ning arendada diskussioone erinevate distsipliinide esindajate vahel. Selleks oleme restaureerinud ühes vanimas Tartu majas otse Raekoja kõrval ilusad ning kaasaegsed kohtumis- ja ööbimisruumid. Külalistel on võimalik valida erisuguste külaliskorterite ning erinevate ühiskondlike ürituste korraldamiseks mõeldud ruumide vahel. 


Tänu oma baltisaksa taustale on sihtasutuse üks eesmärke arendada Saksa-Eesti koostööd, kuid samas ei piirdu meie tegevus ainult üksikute maade või Euroopaga. Oleme ellu kutsutud tegelema mitte ainult kohalike probleemidega, vaid ka küsimustega, mis puudutavad otsesemalt või kaudsemalt kogu inimkonda, olenemata riigist või rahvusest.


SA Domus Dorpatensis kuulub hetkel järgmistesse võrgustikesse:


Meie ajalooline maja

SA Domus Dorpatensise maja asub Tartus, otse Raekoja platsi ääres. Vanim osa kivimajast, mis on ehitatud enne 1755. aastat, on siiani mansardkatuse ning baroksete katuseakendega. Maja on kolmekorruseline ning tema juurde kuulub suur sisehoov. U-kujulise põhiplaaniga hoonekompleksile lisab arhitektuuriväärtuslikkust asjaolu, et II maailmasõjas ei saanud need hooned kannatada ning on säilitanud selles kvartalis ainsana oma ajaloolise autentsuse. Seetõttu on just Domus Dorpatensise majal Tartu Raekoja platsi läheduses olevatest majadest kõige vanem ning algupärasem ilme.


Alates 1849. aastast kuni Teise maailmasõjani kuulus maja baltisaksa perekonna von Rückerite valdusesse. Nõukogude perioodil asusid majas lisaks korteritele ka seemnepood, kingsepp ning rätsepa töökoda. Taasiseseisvumise järel tagastati kinnisvara von Rückerite suguvõsale. Alates aastast 2002 kuulub maja sihtasutusele.  Hetkel asuvad maja esimesel korrusel ärid, teisel korrusel on SA Domus Dorpatensise ruumid ning HUB. Kolmandal korrusel asuvad külaliskorterid.