“Ühiste väärtuste otsinguil”  

13.-14. juunil 2003

Tartus, SA Domus Dorpatensise majas

Ülikooli 7, II korrus

 
Konverentsi eesmärk on mõtiskleda normide ja väärtuste üle nii meil kui mujal. Millised on eestlaste väärtused? Mille poolest erinevad Euroopa väärtused Ameerika väärtustest? Kuidas hinnata väärtuste paljusust ning kuidas lahendada väärtuskonflikte? Millal peaksime otsima kompromisse erinevate väärtuste vahel? Millal rõhutama erinevate väärtuste olulisust?

 

Konverentsi esimese päeva töökeeleks on eesti keel (välja arvatud akadeemik Jürgen Mittelstra?’i loeng) ja teise päeva töökeeleks on inglise keel.

 

Reede, 13. juuni 2003 
 

10.30 Konverentsi avab akadeemik Peeter Tulviste Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise nimel. Eesti Teaduste Akadeemia asepresident, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli arengupsühholoogia professor ja SA Domus Dorpatensis nõukogu liige.


11.00 Prof. Rein Taagepera. Tartu Ülikool politoloogia professor. 
“Kuidas surrakse usaldamatuse kätte?”


11.45 Prof. Tõnu Lehtsaar. Tartu Ülikooli õppeprorektor ja teoloogia professor.
“Võim kui konflikti allikas. Väärtuskonfliktidest psühholoogi  pilguga”
 

12.30 Lõuna. Serveeritakse SA Domus Dorpatensise ruumides.

 

13.15 Prof. Mikko Lagerspetz. Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia professor.

 “Konverteeritava väärtuse võimuses”

14.00 Kaja Kuivjõgi. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS projektijuht.

“Väärtushinnangutest Eesti ühiskonnas läbi vaimse tervise prisma”

14.45 Kohvipaus.


15.15–16.30  Paneeldiskussioon akadeemik Peeter Tulviste juhtimisel. Osalevad senised
ettekandjad ja külalistena Hans H. Luik Ekspress Grupist ja prof. Tiina Talvik Tartu Ülikooli Lastekliinikust.

 

Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valge saal (Toomel, Lossi 25)

 

17.15  Konverentsi rahvusvahelise osa avab prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli Eetikakeskuse nimel. Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja.

 

I Teadmised kui väärtus
 

17.30 Akadeemik Jürgen Mittelstra?. Academia Europea president. Konstanzi Ülikooli filosoofia ja teadusteooria professor. Filosoofia ja Teadusteooria keskuse juhataja, Konstanzi Ülikool, Saksamaa. “Knowledge as good”


18.30 Tartu Ülikooli rektori vastuvõtt TÜ ajaloomuuseumi valges saalis.

 
 
Laupäev, 14. juuni 2003
 

 

10.30 Akadeemik Jüri Engelbrecht. Eesti Teaduste Akadeemia president. Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika professor. „Science and society“


11.10 Akadeemik Ene Ergma. Riigikogu esinaine, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident, Tartu Ülikooli astrofüüsika professor.
“Science, morality, quality”

 

11.50 Kohvipaus.

 
II Elu kaitsmine kui väärtus (eetilised ja seaduslikud piirid)


12.15  Prof. Matti Häyry. Moraalifilosoofia professor, Professionaalse Eetika Keskuse juhataja, Central Lancashire Ülikool, Suurbritannia.  Dr. Tuija Takala. Praktilise filosoofia dotsent, Helsinki Ülikool, Soome.  Manchesteri Ülikooli külalisakadeemik, Suurbritannia. „American and European values in bioethics“


13.15 Dr. Gil Siegal. Tervise, Õiguse, Eetika Rahvusvahelise Keskuse teadur, Haifa Ülikool, Israel. “Values in biomedicine: diversity in multi-ethnic and multi-region societies. The Israeli experience”


14.00 Lõuna


III Sotsiaalsed ja poliitilised väärtused
 
15.30  Prof. Jüri Allik. Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor.
Dr. Anu Realo. Tartu Ülikooli isiksusepsühholoogia dotsent.
„Individualism and Collectivism“
16.10 Prof. Marju Lauristin. Tartu Ülikooli poliitilise kommunikatsiooni professor. “Social values and political practice of the transition society”
 

16.50 Kohvipaus

 

17.15-18.15  Paneeldiskussioon prof. Margit Sutropi juhtimisel.

 


Konverentsi toetavad:

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis

Volkswagen Foundation

Tartu Ülikool

 

 

Võimaluse korral palume teatada oma osavõtust e-posti teel aadressil ksimm@ut.ee või telefonil 07 375 427

Lisainformatsioon aadressil www.ut.ee/eetikakeskus.