Vägivallavaba kool 01.12.2003

SA DOMUS DORPATENSIS JA TARTU ÜLIKOOLI EETIKAKESKUSE
ühisprojekt
“Kuidas jõuda vägivallavaba koolini?“

Ühiskonverents 01.12.2003 Haridus- ja Teadusministeeriumis.        

                        

09.00-09.20     Konverentsi avamine. Riigikogu spiiker akadeemik Ene Ergma.
                          Vägivalla vältimisvõimalused ühiskonnas
09.20-09.40    EV haridus- ja teadusminister Toivo Maimets.
                          Nägemus vägivallavabast koolist.
09.40-10.20    Academia Europea president Jürgen Mittelstrass
          "Education and Humanity". (ingl. keeles) 
10.20-10.40    Kohvipaus
10.40-11.00    Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, professor Margit Sutrop
                          Koolivägivald kui kogu ühiskonna eetiline probleem.
11.00-11.30     Professor Eve Kikas
                         Koolivägivalla psühholoogiline taust.
11.30-13.00    Sihtasutus Domus Dorpatensis projektijuht Kaido Soom
                          Rühmatööde tulemuste võrdlemine ja ühisavalduse 
                          arutelu.                        
13.00-14.00    Lõuna
14.00-15.00    Paneeldiskussioon.
15.00-15.30    Ühisavalduse vastuvõtmine.
15.30-16.00    Konverentsi lõpetamine.