Esiemaga silmitsi 12.11.2004

Eesti Naisüliõpilaste Seltsi konverents

koostöös Teaduse ja Kultuuri Sihtasutusega Domus Dorpatensis

“Esiemaga silmitsi”

Reedel, 12. novembril 2004 kell 14-18

SA Domus Dorpatensise majas Tartus (Ülikooli 7, II korrus)

Konverents kutsub arutlema selle üle, kes või mis on esiema. Kas esiema on meie positiivne ideaal, mille poole püüda, või hoiatav eeskuju, kellest püüame erineda? Nii või teisiti on eelkäijad aidanud teha meid sellisteks nagu me täna oleme. Millised need esiemad siis on? Kui palju me nendest teame? Kuidas peaksime nendest mõtlema? Kas mõtleme pigem esiemast või pigem esiisast? Miks tunneb kultuurilugu nii vähe “suuri” naisi? Kas nende esilekerkimist takistas haridusvõimaluste piiratus, muude kohustuste rohkus või oli selle põhjuseks olude surve? Või mängisid paljud naised omas ajas siiski olulist rolli, aga on vajunud praegu unustusse, kuna mäletatakse vaid seda, mida on teinud “suured” mehed? Missugusest tänasest naisest saab tulevikus esiema?

 

Päevakava:

I Teoreetiline osa “Esiema otsinguil”

14.00 – 17.00

ENÜS Vil! Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja

Avamine: esiema otsinguil

ENÜS Vil! Tiina Kirss, Toronto Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õppejõud              

“Naisajaloo kirjutamise võimalikkus ja vajalikkus”

Redi Koobak, Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute magister

“Mälu soolisus: kas ja kuidas mõtestada ümber naise lugu?”

ENÜS Vil! Rutt Hinrikus, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolise arhiivi teadur           

“Naine jutustamas oma lugu”

ENÜS Vil! Leena Kurvet-Käosaar, Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppejõud

“Naiskirjanik kui enese esiema”

Leelo Tungal, kirjanik, ajakirja “Hea Laps” peatoimetaja                       

“Naisideaalid enne ja nüüd”

Peeter Olesk, kirjandusteadlane ja poliitik                        

“Akadeemilised naised eraelus. Poja kogemus”

17.00 Kohvipaus

II Portreede galerii sõnas ja pildis:

17.15 – 18.15

Miina Härma (Kaarin Jõgi)

Veera Poska-Grünthal ja Tanni Kents (Tiina Kirss)

Helmi Põld (Rutt Hinrikus)

Emma Mikkelsaar (Margit Sutrop)

Helga Valgerist-Sitska ja Tiiu Oinas (Leena Kurvet-Käosaar)

Arutelu