Seminarid "Religiooniõpetus" 11.02. - 25.02.2004

 

Esimene seminaripäev 11.veebruaril 2004. on mõeldud õpetajatele, psühholoogidele ja huvijuhtidele.

10.00-10.45    Religioonist ja kultuurist
                        Prof. Rein Veidemann
                        Kultuur ja religioon.
10.45-11.30    Mis on religiooniõpetus?
                        Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika dotsent dr. Pille Valk.
                        Religiooniõpetuse ainekava ja selle alused
11.30-11.45    Kohvipaus
11.45-13.00    Religioon ja eetika
                        Mag Jaanus Noormägi.
                        Eetika ja religiooniõpetus.
                        Eesti Kirikute nõukogu projektijuht  Kalmer Marimaa
                        Kuidas religioossus mõjutab inimese kõlbelisi tõekspidamisi.    EKN statistilise uurimuse "Eestimaalaste moraal ja väärtushinnangud“ tulemusi.
13.00-14.00    Lõuna
14.00-15.30    Usundid ja konfliktid
                        Usundid konfliktide põhjustajana ja lahendajana.
                        Tartu Ülikooli politoloogia osakonna õppejõud mag. Alar Kilp
                        Usulised konfliktid tänapäeva maailmas.
                        Tartu Ülikooli õppeprorektor prof. dr. Tõnu Lehtsaar
                        Konflikti lahendamise strateegiad.
15.30-16.30    Kogemusi religiooniõpetusest.
                        Hugo Treffneri Gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein
                        Isiklikud kogemused õpetamisest. Mida õpetan?
                        Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Triin Visnapuu
                        Mida on religiooniõpetus mulle andnud?
16.30-16.45    Kohvipaus
16.45-17.30    Rühmatööd teemal: „Religiooniõpetuse poolt ja vastu“.
17.30-18.00    Rühmatööde kokkuvõte.

 

II Teine seminaripäev 18.veebruaril 2004. on mõeldud õpilastele.

10.00-10.45    Religioonist ja kultuurist
                        Prof. Rein Veidemann
                        Kultuur ja religioon.
10.45-11.30    Mis on religiooniõpetus?
         Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika dotsent dr. Pille Valk.
                        Religiooniõpetuse ainekava ja selle alused
11.30-11.45    Kohvipaus
11.45-13.00    Religioon ja eetika
                        Mag Jaanus Noormägi.
                        Eetika ja religiooniõpetus.
                        Eesti Kirikute nõukogu projektijuht  Kalmer Marimaa
                        Kuidas religioossus mõjutab inimese kõlbelisi tõekspidamise.
EKN statistilise uurimuse „Eestimaalaste moraal ja väärtushinnangud“ tulemusi.
13.00-14.00    Lõuna
14.00-15.30    Usundid ja konfliktid
                        Usundid konfliktide põhjustajana ja lahendajana.
                        Tartu Ülikooli politoloogia osakonna õppejõud mag. Alar Kilp
                        Usulised konfliktid tänapäeva maailmas.
                        Tartu Ülikooli õppeprorektor prof. dr. Tõnu Lehtsaar
                        Konflikti lahendamise strateegiad.
15.30-16.30    Kogemusi religiooniõpetusest.
                        Hugo Treffneri Gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein
                        Isiklikud kogemused õpetamisest. Mida õpetan?
                        Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Triin Visnapuu
                        Mida on religiooniõpetus mulle andnud?
16.30-16.45    Kohvipaus
16.45- 17.30   Rühmatööd teemal: „Religiooniõpetuse poolt ja vastu“.
17.30-18.00    Rühmatööde kokkuvõte.

 

III Ühiskonverents 25. veebruaril 2004 on mõeldud kõikide sihtrühmade esindajatele

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli aula, Ülikooli 18

09.45-10.00    Registreerumine ja hommikukohv
10.00 -10.15   Konverentsi avamine.
10.15.-10.45   Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo
                        Religioosse harituse rollist tänapäeva hariduses.
10.45.-11.15   Riigikogu liige mag. Mart Laar.
                        Religiooni roll rahvusliku identiteedi kujunemisel.
11.15-11.45    Tartu Ülikooli õppeprorektor prof. Tõnu Lehtsaar.
                        Identiteedist psühholoogi pilguga.
11.45-13.00    Lõuna
13.00-13.30    Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Jaan Einasto
                Usuteadusliku ja täppisteadusliku maailmapildi komplementaarsusest.
13.00-13.30    EELK Usuteaduse Instituudi rektor Allan Kährik.
                        Inimene, maailm ja hea Jumal taevas.
13.30-14.00    Mag. Urmas Klaas
                        Religiooniõpetusest läbi kodanikuhariduse.
14.00-14.30    Projektijuht mag. Kaido Soom
                        Rühmatööde kokkuvõtted ja analüüs.
14.30 -15.00   Konverentsi lõpetamine