Seminar "Usaldus ja koostöö" 29. ja 30.10.2004

Inimene on ühiskondlik olend. Mistahes koostegevus, olgu selleks seltsitegevus, sõprus, abielu, poliitika või äri, nõuab usaldust. Käesolev konverents keskendub koostegevusele Eestis ning usalduse osale ühiste eesmärkide saavutamisel. Esimesel päeval küsitakse: kuidas jõuavad inimesed äratundmisele, et koostegevuses peitub jõud? milliste probleemidega põrkutakse kokku? milliseid koostegevuse vilju leidub tänases Eestis? Teise päeva keskmes on küsimused: miks usaldusest või selle puudumisest Eesti ühiskonnas praegu nii palju kõneldakse? kellest sõltub usalduse kujunemine riigi ja ühiskondlike institutsioonide vastu ja kuidas see mõjutab koostegevust?

 

 KOOSTEGEVUSE VAJADUS, RASKUSED JA TULEMUSED

 

Reede, 29. oktoober

 09.00 – 09.20            Konverentsi avamine

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja

Kristiina Tõnnisson, SA Domus Dorpatensise juhatuse liige

Tervitussõnad Urmas Klaas, SA Domus Dorpatensis nõukogu liige

 

Usaldus kui alus edukaks koostegutsemiseks

 Koostegevuse vajadus

09.20 – 11.15

Eveli Illing, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projektijuht

Erinevate sektorite koostöö teoorias ja praktikas

Viido Polikarpus, Eesti Maja juhataja

Kas kunstnik või ärimees? Või mõlemad?

 

 11.15 – 11.30            Kohvipaus

 

 Koostegevuse raskused

11.30 – 13.30 

Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva Kolledþi direktor

Koostöö väljakutsetest eesti ja vene kogukondade vahel

Tõive Kivikas, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi asutajadirektor, Rootsi ettevõtja

Usaldus kui innovatiivse tegevuse alus

 

 13.30 – 15.00            Lõuna ja kohvipaus

 

 Koostegevuse tulemused

15.00 – 17.00 

Kristina Mänd, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

Väärtused kodanikuühiskonnas

Artur Taevere, Heateo Sihtasutuse juhataja

Ühiskondlikku maailmapilti paigates. Koostöö praktilisi tulemusi

 

 

 USALDUSE OLEMUS JA ÜHISKONDLIK VAJADUS

Laupäev, 30. oktoober

 10.15 – 11.45 Avasõnad Toivo Maimets, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

Missugust usaldust me vajame?

 Aadu Must, Tartu Ülikooli arhiivinduse professor

Usaldus ja koostöö Eesti ühiskonnas: ajalooline kogemus

 

 11.45 – 12.00            Kohvipaus

 

 12.00 – 13.15

Siobhan Kattago, Audentese Ülikooli õppejõud

Memory and Trust in a Democratic Culture

Mart Raukas, Tallinna Pedagoogikaülikooli eetika- ja religioonifilosoofia professor

Usaldus ja kindelolek

 

 13.15 – 14.15 Lõuna

 

 14.15 – 15.30 

Allar Jõks, Eesti Vabariigi õiguskantsler

Õiguskantsler kodaniku ja riigi vahelise usalduse loojana – kas paradoks?

Peeter Järvelaid, Sisekaitseakadeemia rektor

Usaldus politsei vastu – kuidas see sünnib?

 

15.30 – 15.45 Kohvipaus

 

15.45 – 17.00

Aavo Kokk, Eesti Päevaleht, vastutav väljaandja ja peadirektor

Suu laulab, süda valutab

Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni dotsent

Usaldus ja solidaarsus Eesti elanike enesemääratluse 'mustrites'

17.00 Lõppdiskussioon, diskussiooni juhib eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop

 

 Konverentsi toetavad:Volkswagen Stiftung, Eesti Teadusfond (grant nr 4168)