Seminar "Enamus- ja vähemusrahvused Eestis" 21.10.2005

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kutsub Teid
osalema seminaride sarjas

„Tolerants Eesti ühiskonnas”

 

Esimene seminar: Enamus- ja vähemusrahvused Eestis

 

Ürituse jooksul püütakse arutleda, mis on Eestis hetkel toimumas rahvusvähemuste ning -enamuse vahel. Kas ja millised on peamised probleemid selles valdkonnas? Kes ja mida peaks ette võtma? Kuhu areneb Eesti ühiskond?

 

Ettekannetega esinevad:

9.00-9.15 Avamine
9.15-10.00    Paul-Eerik Rummo, rahvastikuminister  
„Eesti riik ja vähemusrahvused”

10.00-10.45  Iris Pettai, PhD Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, sotsioloogiliste uuringute osakonna juhataja
„Mida räägivad arvud olukorrast”

11.00-12.30  Küsimused ja diskussioonid

13.30-14.15  Jevgeni Krištafovitš, Noorte Ühingu Avatud Vabariik, juhatuse esimees 
„Kas vene rahvusest inimesel on Eestis täisväärtuslik elu”

14.15-15.00  Raivo Vetik, PhD Tallinna Ülikool, võrdleva poliitika õppetool 
„Eesti ühiskond vähemuste peeglis”

15.15-16.45  Küsimused ja diskussioonid
16.45-17.00  Lõpetamine 

 

Osavõtt on tasuta