Seminarid "Kas lahkuda või jääda?" 16., 18. ja 25.05.2005

Kas ja miks peaks tänapäeva noor minema välisriiki õnne, haridust, tööd otsima? Millised on noorte õigused ning kohustused välisriiki tööle/õppima asumisel? Milliste valikute ees on Eesti noored EL kodanikena? Millised on Eestis või välisriigis elamise positiivsed ja negatiivsed küljed? Nende küsimuste üle diskuteerivad noored projekti raames „Kas lahkuda või jääda?“

Projekti eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine õppimis- ja töötamisvõimalustest Euroopas ning sellega kaasnevatest nõudmistest, juriidilistest aspektidest ning ohtudest. Soovime juhtida tähelepanu ühiskonnas valitsevatele probleemidele seoses noorte lahkumisega välismaale. Osalema on oodatud üliõpilased ning keskkoolide- ja kutsekoolide õpilased.

Kahel seminaripäeval ning konverentsil esinevad oma ala professionaalid ja noored inimesed, kellel on välisriigis elamis- ja õppimiskogemus. Nimekaimatest ettekandjatest on esindatud näiteks TÜ töö- ja sotsiaalõiguse dotsent Dr. iur. Gaabriel Tavits, TÜ võrdleva poliitika professor PhD Vello Pettai, Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Kompus ning Eesti Nooremarstide Ühenduse esimees Dr. med Vallo Volke.

Seminarid toimuvad 16. ja 18. mail, mis tipnevad konverentsiga 25. mail Tartus SA Domus Dorpatensise ruumides, Ülikooli 7.

 

I SEMINARIPÄEV
Esmaspäev, 16. mai
Kutseharidus- ja üldhariduskoolide õpilastele

09.00               Seminaripäeva avamine
Kristiina Tõnnisson, SA Domus Dorpatensis’e juhatuse liige

09.15-10.30     „Tööle välismaale- ohud ja võlud?”
Dr. iur. Gaabriel Tavits, TÜ töö- ja sotsiaalõiguse dotsent

10.30-11.30         Noorte mobiilsusprogrammid Euroopas“
Eneken Koka, Euroopa õpingute magistrant, Lille Maja (noortekeskuse) programmijuht  

 11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-12.10    „Tartu Kutsehariduskeskuse õppivate noorte senised kogemused   õppimisest ja praktikal olekust välismaal“
Jane Alevi, Tartu Kutsehariduskeskuse toiduainete töötlemise eriala lõpukursuse õpilane

12.10-12.40    „Mina Austraalias“
Kadri Ligi, Tartu Hugo Treffneri XI c õpilane

12.40-14.00    Lõuna

14.00-15.30     Diskussioon  
Kas ja miks peaks tänapäeva noor minema Euroopasse õnne, haridust, tööd otsima?Kas ja miks võiks ta jääda Eestisse? Milliste valikute ees on Eesti noored EL kodanikena? Millised on Eestis või välisriigis elamise positiivsed ja negatiivsed küljed?

15.30-15.45   Tulemuste presenteerimine

16.00              Seminaripäeva lõpetamine

 

II SEMINARIPÄEV

Kolmapäeval, 18.mai.
Üliõpilastele ja arstitudengitele

09.00-09.15     Seminaripäeva avamine

09.15-10.30    „Tööle välismaale-ohud ja võlud?“
Dr. iur. Gaabriel Tavits, TÜ töö- ja sotsiaalõiguse dotsent

10.30-11.30    „Noorte mobiilsusprogrammid Euroopas“
Eneken Koka, Euroopa õpingute magistrant, Lille Maja (noortekeskuse) programmijuht  

 11.30- 11.45    kohvipaus

11.45-   12.15   „Õppimine Erasmuse kaudu Prantsusmaal“
Maria Juul, TÜ  konverentstõlgi  magistrant

12.15-13.30    Lõuna

13.30-15.00     Diskussioon
Kas ja miks peaks tänapäeva noor minema Euroopasse õnne, haridust, tööd otsima?Kas ja miks võiks ta jääda Eestisse? Milliste valikute ees on Eesti noored EL kodanikena? Millised on Eestis või välisriigis elamise positiivsed ja negatiivsed küljed?

15.00-15.15      Tulemuste presenteerimine

15.15-15.45        „Miks noored arstid lahkuvad välismaale tööle?“
Reigo Reppo, arstiteaduskonna IV üliõpilane

16.00               Seminaripäeva lõpetamine

 

 KONVERENTS
Kolmapäev, 25. mai
Kõikidele huvilistele

10.30-11.00   Registreerumine ja hommikukohv

11.00-11.05   Konverentsi avamine.
Kristiina Tõnnisson, SA Domus Dorpatensis’e juhatuse liige

11.00-11.45     „Tööle välismaale-ohud ja võlud“
Dr. iur. Gaabriel Tavits, TÜ töö- ja sotsiaalõiguse dotsent

11.45-12.30        „Arstide migratsioon“
Dr med Vallo Volke, Eesti Nooremarstide Ühenduse esimees

12.30-13.15        „Mina polegi välismaal käinud, vaid tulin otse Eestisse. Elu võimalikkusest vanal-uuel kodumaal“
PhD Vello Pettai, TÜ võrdleva poliitika professor

13.15-14.30    Lõuna

14.30-15.15        „Kutsehariduse  võimalused noorte tööhõive tagamisel“
Andrus Kompus, Kutsehariduskeskuse direktor

15.15-15.45        Seminari tulemuste presenteerimine, millele järgneb paneeldiskussioon
Kas lahkuda või jääda?

16.00               Konverentsi lõpetamine