Seminar "Konfliktide juhtimise strateegiad" 24.09.2005

 

Tartu Teoloogia Akadeemia ja SA Domus Dorpatensis ühisseminar

“Konfliktide juhtimise strateegiad” 

 

Lektorid Laura Lere ja Paul Lere

 

24. septembril toimub SAs Domus Dorpatensis seminar „Konfliktide juhtimise strateegiad“. Seminari eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi soovitusi, kuidas käituda konfliktide korral ning kuidas konflikte kõige efektiivsemalt juhtida. Muuhulgas harjutatakse konfliktide vältimist, tekkinud kriiside lahendamist ja konfliktsituatsioonide positiivset juhtimist. Seminari teine pool keskendub stressijuhtimisele. Vastavad oskused osutuvad eriti oluliseks pikaajaliste konfliktide puhul. Lisaks antakse seminaril soovitusi, kuidas konfliktidega võideldes jääks alles “strateegiline marginaal” ehk varu iseenda ja lähedaste jaoks, mis kaitseb meid läbipõlemise eest.

 

Seminar on interaktiivne. Ettekanded vahelduvad tööga paarides ja rühmas. Seminar on inglise keeles, vajaduse korral tõlge ka eesti keelde. Seminar on osalejatele tasuta.

 

Seminari juhivad juhtimiskonsultandid Paul Lere ja Laura Lere (Colorado, USA), kes on suhtlustreenerid firmast International Training Partners. Paul Lere on ühtlasi International Training Partners’i (ITP) president. ITP on suhtlemiskoolitusi korraldanud Põhja-Ameerikas, Euroopas ja mujal. Firma konsultandid omavad kogemusi erinevatest kultuurikeskkondadest ja tunnevad põhjalikult väga eriilmelisi konfliktide lahendamise viise.

 

Seminari päevakava

 

 9.30- 10.00  Registreerimine

10.00- 11.00  Konfliktide lahendamise viisid

11.00- 11.20  Kohvipaus

11.20- 12.20  Konfrontatsioon ja vastus

12.20- 13.00  Rühmatöö

 

13.00- 14.00  Lõuna

 

14.00- 15.00  Stressi juhtimine

15.00- 15.40  Rühmatöö

15.40- 16.00  Kohvipaus

16.00- 17.00  Piiride hoidmine – kuidas vältida läbipõlemist?

17.00- 17.30  Kokkuvõtted