Seminar "Kaks ombudsmani - kaks visiooni?" 29.06.2005

29. juunil algusega kell 13.00 toimub Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuses Domus Dorpatensis suveseminar, mille raames Allar Jõks, Eesti Vabariigi õiguskantsler ja Dr. Herman Wuyts, Belgia Föderaalne ombudsman arutlevad oma töö oleviku ning tuleviku üle.

 

Traditsiooniliselt on ombudsman oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes kontrollib isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamist riigiasutuste poolt ja teostab sellealast järelvalvet. Suveseminar kutsub arutlema küsimuste üle, mil määral tohib ombudsman sekkuda poliitikate kujundamisse? Kas seda saaks või peaks vältima? Kuidas tagada ombudsmani sõltumatus avalikkuse silmis? Samuti arutletakse erinevate maade kogemuste üle ning analüüsitakse Eesti olukorda.

 Esmalt pakub Dr. Herman Wuyts Belgia kogemuse varal välja nägemuse ombudsmani tegevuse piiridest ettekandes pealkirjaga “Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Kuhu peaks ombudsman jääma?”. Sellele vastab Eesti olukorrast lähtudes Allar Jõks ettekandega “Kui kaugele küündib ombudsmani käsi poliitikate kujundamisel?”. Ettekannetele järgneb ühine arutelu kohvitassi taga hubases klubiruumis.

Mõlemad esinejad on nii oma kodumaal kui ka rahvusvahelisel areenil tunnustatud spetsialistid.  Samas on neil veidi erinev nägemus oma töö põhimõtetest ning arengusuundadest, mis loob viljaka aluse aruteluks tuleviku üle nii Eestis kui mujal.

 

 13.00-13.45 Dr. Herman Wuyts, Belgia Föderaalne Ombudsman
“Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Kuhu peaks ombudsman jääma?”

 

 13.45-14.30 Allar Jõks, Eesti Vabariigi Õiguskantsler
“Kui kaugele küündib ombudsmani käsi poliitikate kujundamisel?” 

 

14.30-15.00 Arutelu kohvitassi taga.
Ettekanded on inglise keeles.