Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.

Seminar "Kihistunud Eesti" 1.03.2006


Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kutsub Teid

osalema seminaride sarjas

„Tolerants Eesti ühiskonnas“

Kolmas seminar

„Kihistunud Eesti“

1. märtsil algusega kell 9.00

Tartus, Domus Dorpatensise majas

(Ülikooli 7, II korrus)


Ürituse jooksul antakse ülevaade praegusest ühiskondlikust kihistatusest nii majanduslikust kui ka kultuurilisest aspektist. Võrreldakse olukorda Eestis teiste riikide näitajate varal. Esitatakse selliseid küsimusi, kas Eesti on muutumas riskiühiskonnaks? Keda ja milliste indikaatorite näol võib lugeda vaesteks ning millised erinevused seisnevad inimeste igapäevases elus tingitud haridusest või ühiskondlikust staatusest.


Ettekannetega esinevad:

9.00-9.15         Avamine

9.15-10.00       Iris Pettai, Phd Eesti Avatud Ühiskonna Instutuut.

                        Sotsioloogiliste uuringute osakonna juhataja

                        „Rahvaste kihistumine võrdlevast aspektist“

10.00-10.45     Rauno Salupere, uuringukeskuse Klaster juhataja

                        „Kultuuri kihistavast mõjust“

11.00-12.30     Küsimused ja diskussioon

13.30-14.15     Andra Veidemann, Ühiskondliku leppe Sihtasutus, juhatuse esinaine

                        „Suund riskiühiskonna poole – paratamatu või ohjeldav?“

14.15-15.00     Avo Trumm, Tartu Ülikool, sotsioloogia õppetool, üldsotsioloogia lektor

                        „Kui vaene on vaene Eestis?“

15.15-16.45     Küsimused ja diskussioon

16.45-17.00     Lõpetamine