Seminar "Kuidas kriisid mõjutavad inimloomust ja ühiskonna arengut?" 10.03.2006

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kutsub Teid

osalema seminaride sarjas

„Minevikuga toimetulek kui tuleviku võimekus”

Teine seminar

Kuidas kriisid mõjutavad inimloomust ja ühiskonna arengut?

Seminaril käsitletakse kuu või rohkem kestva kriisisituatsiooni,
näiteks üleminekuperiood riigikordade vahetusel, mõju inimloomusele ja seeläbi ühiskonna
arengule, kodanikuühiskonna piiride olemasolu ja asetust ning
võimalikke seoseid ühiskonnas leiduva usalduse taseme, väärtushinnangute ja
käitumisharjumuste vahel.


Päevakava:

9.00 – 9.05 Seminari avamine

9.05 – 9.45 Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse professor: "Kriisid ja nende mõju inimloomusele"

9.45 – 10.25 Anu Masso, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooniosakonna lektor: "Kuidas kollektiivne identiteet mõjutab inimeste käitumist?"

10.25 – 11.45 Küsimused ja arutelu

11.45 – 12.30 Lõuna

12.30 – 13.15 Juku-Kalle Raid, ajalehe Keskus peatoimetaja: „Vabaduse piiridest demokraatlikus ühiskonnas”

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 14.15 Maret Nukke, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi jaapani keele õpetaja: „Vabaduse piiridest idamaade kultuurides”

14.15 – 15.45 Küsimused ja arutelu

15.45 – 16.00 Päeva kokkuvõte