Seminar "Sotsiaalne kapital kui ühiskondliku ja tehnoloogilise innovatsiooni alustala" 24.03.2006

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kutsub Teid

osalema seminaride sarjas

„Minevikuga toimetulek kui tuleviku võimekus”

Kolmas seminar

Sotsiaalne kapital

kui ühiskondliku ja tehnoloogilise innovatsiooni alustalaMiks on Eesti ühiskond muutunud progressiivselt fragmenteerituks, omakasupüüdlikuks ja kalkuleerivaks, kus sotsiaalsed sidemed ja lojaalsus muutuvad üha nõrgemaks ning üldistatud usaldus ja sotsiaalne solidaarsus ühiskonnas vähenevad – seega post-modernseks ühiskonnaks selle negatiivses mõttes? Kas on võimalik midagi ette võtta olukorra paremaks muutmiseks ja kui, siis mida? Kas Eesti ühiskond on valmis edasi liikuma? Kas maailmas aset leidvad muutused toetavad meie ühiskonna püüdlusi olukorra poole, kus empaatiat, üldistatud usaldust ja võrdsust (võimalusi silmas pidades) nähakse normina?Päevakava:

9.00 – 9.15 Seminarile registreerimine

9.15 – 10.00 Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna teadur: „Tehnoloogia arengu, innovatsiooni ja sotsiaalse kapitali omavahelistest seostest”

10.00 – 10.45 Tarvo Tamm, MTÜ Connect Eesti tegevjuht: „Innovatsioon ja majandusareng”

10.45 – 12.00 Küsimused ja arutelu

12.00 – 12.45 Lõuna

12.45 – 13.30 Erik Terk, Eesti Tulevikuuuringute Instituudi direktor: "Eeltingimustest teadmusühiskonna poole liikumiseks Eestis"

13.30 – 13.45 Kohvipaus

13.45 – 14.30 Hardo Aasmäe, Eesti Rooma Klubi president: „Globaliseerumise, majanduskasvu ja Eesti ühiskondliku arengu vastastikustest seostest”

14.30 – 15.45 Küsimused ja arutelu

15.45 – 16.00 Päeva kokkuvõte