Seminar „20 aastat pärast Berliini müüri langemist – 20 aastat pärast Balti ketti” 7.01.2010

Berliini müüri langemisest ning Balti ketist on möödunud veidi üle 20 aasta. Ürituse eesmärk oli nende ajalooliste sündmuste meenutamine, mis viisid raudse eesriide langemiseni, ja mõttevahetus selle üle, mis on nende 20 aasta jooksul muutunud. Muuhulgas pidi üritus andma taustainfot ekspertidelt ning pakkuma võimalust eesti ja saksa sündmusi omavahel võrrelda.


Esinesid dr Olaf Mertelsmann (Tartu Ülikooli lähiajaloo dotsent) ja prof Marju Lauristin (Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor ja eesti kodanikuõiguslane). 


Sissejuhatuseks vaatasime lühikest ingliskeelset filmiklippi, milles astusid ülesajalehe „Guardian” ajakirjanikud ja Berliini elanikud, kes rääkisid oma müüri langemisega seotud mälestustest. Järgnes hr Mertelsmanni ettekanne, mis keskendus müüri langemise ajaloolisele taustale ning tagajärgedele. Pärast ettekannet vaatasime teist filmiklippi, milles samad tegelased tutvustasid oma mõtteid ja elu 20 aastat pärast müüri langemist.


Kohvipausi järel juhatas lühike lõik filmist „Laulev revolutsioon” sisse Balti keti temaatika.  Prof Marju Lauristin rääkis sündmustest, mis toimusid Balti keti ümber, ning põhjustest, miks ja kuidas Balti kett üldse korraldati. Marju Lauristin oskas väga huvitavalt selle sündmuse detailidest rääkida.


Pärast ettekandeid toimus diskussioon ja küsimustevoor. Küsimusi oli palju, kuigi mitte kõik otseselt teemaga seotud. Aga esinejad vastasid kõigile küsimustele asjatundlikult ja detailselt. Publikult tehti ettepanek ka teisi iseseisvusliikumise tähtpäevi üritustega meenutada.


Üritust toetas Konrad Adenaueri Fond.