Seminar "Democracy in motion - citizens' participation in politics and society" 7.05.2010

7. mail toimus kl 14 - 16 Domus Dorpatensise ruumides üritus "Democracy in motion". Üritus toimus nn Saksa nädala raames. Töökeel oli rahvusvaheliste osalejate pärast siiski inglise keel. 

Ürituse esimeses osas andis dr Olaf Mertelsmann (Tartu Ülikool, lähiajaloo dotsent) ülevaate Saksa põhiseaduses sätestatud osalusõigustest ning rääkis peamiselt põhiseaduse artiklist 9, mis käsitleb ühinemisvabadust. Ta seletas, kuidas seltsid ja ühingud on Saksamaal läbi ajaloo arenenud ning võrdles seda arengut Eesti arenguga. Samuti käsitles ta oma ettekandes ühiskondlikke tingimusi ning keskkonda, mis võivad mõjutada kodanike osalust riigis positiivselt või negatiivselt.


Pärast veerandtunnist kohvipausi jätkus üritus paneeldiskussiooni näol. Paneeldiskussioonil osales viis noort aktiivset eurooplast: Susanne Kleinen Saksamaalt, Julia Barsukova Eestist, Ana Trocin Moldovast, Yuliya Brynzak Ukrainast ja Amiran Makaradze Gruusiast. Nad kõik löövad oma kodumaal kaasa mõnes MTÜs või seltsis ja rääkisid oma kogemustest ning aktiivseks kodanikuks olemise motiividest. Arutleti poliitilisse erakonda ning sõltumatusse seltsi kuulumiste erinevuste üle. Publik küsis palju huvitavaid küsimusi ja kommenteeris, nii et tekkis elav arutelu. Diskussiooni modereeris Alar Kilp (Tartu Ülikool, võrdleva poliitika lektor).


Üritus innustas inimesi mõtlema selle üle, miks ja mil moel võiks iga kodanik ühiskonda ise panustada.


Üritust toetas Goethe-Institut Tallinn.