Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Eesti kultuur ja traditsioonid 13.03.2010

8.30 – 11.15 Sõit Narvast Tartusse

11.30 – 13.30 Tegevused Eesti Rahva Muuseumis

Osalemine töötubades ja erinevate näituste külastamine giidiga

13.45 - 14.30 lõunasöök

14.45 - 17.45 Päeva tantsulisem ja kõige lõbusam osa. Üheskoos õpitakse tundma eesti rahvatantse, -mänge ja teineteist!

18.00 -18.20 – õhtusöök       

18.30 -  tagasisõit Tartust Narva

Päev algas Eesti Rahva muuseumis (ERM), kus tutvustati eesti pärimuskultuuri erinevaid valdkondi (külakultuuri, arhitektuuri, ajalugu, traditsioone, kombeid, rahvariided Eesti erinevates piirkondades) ja seostati  seda tänapäevaga. Tutvuti lähemalt lina, puidu- ja villatööde vahendite kasutamisega ning läbiti programm „Puuaastaring“, kus tutvuti rahvuslike käsitöötraditsioonidega ehitusvallas, vanade puutööriistadega ja puidukaunistusviisidega,

Programmis „Puuaastaring“ oli kõigil võimalus kuuma tulega valmistada ajaloolisi peremärke ja pandi kokku „Viru väravat“, prooviti lusikanoaga voolimist, tehti mustreid ja kaunistusi rahvapärastest ornamentidest. Muuseumis toimusid ekskursioonid ja töötoad paralleelselt eesti ja vene keeles.

Pärast erinevaid tegevusi ERM-is algas päeva aktiivseim osa, mille käigus õpiti esialgu läbi lõbusate mängu teineteist tundma ja  seejärel tehti tutvust eesti erinevate rahvatantsude (Kaera-Jaan, polka, oige ja vasema)  ja seltskondlike mängudega.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.