Seminar "Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas": Emadus alaealisena 29.09.2010

Teises seminaris keskendusime alaealistele emadele. Tõstatatud said paljud huvitavad küsimused. Teiste hulgas:

Kuidas suhtutakse aborti?
Kuidas varajane raseuds mõjutab naiste tervist?
Miks sünnitavad teismelised emad kohe uuesti?
Kas mehed ka osalevad noore ema koolis?

Vastuseid jagasid dr Kai Part ja Heidi Rätsep MTÜ Caritasest. Diskussioon jätkus ka kohvipausi ajal.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.