Ettekanne "70 aastat Eesti NSV tekkest" 06.08.2010

Oma ettekandes tutvutas dr Olaf Mertelsmann ENSV tekke uuemaid interpretatsioone.  Ettekanne püüdis näidata sündmusi Moskva  perspektiivist, võttes aluseks mitmete ajaloolaste (nt. Oleg Ken, Aleksandr Rupasov, Tobias Privitelli, Jaak Valge, Jelena Zubkova) uuringud.

 

Esmalt rääkis dr Mertelsmann Tartu rahulepingust, mis oli antud teema käsitlemisel lähtepunktiks. Venemaa jaoks oli see leping kasulik kaubanduse arendamise poolest. Lepingut nähti pigem taktikalise ja ajutise sammuna.

 

Järgnevalt keskendus ettekanne maailmarevolutsiooni ideele ja Stalini sovetiseerimispoliitikale ning seletas, missuguse kontseptsiooni järgi see pidi toimima: punaarmee marsib riiki sisse ning seejärel toimub riigiaparaadi ja ühiskonna ümberkorraldamine. Sellest kontseptsioonist kirjutati isegi tolleaegsetes nõukogude sõjaväe õpikutes. Eesti puhul tekkis võimalus sisse marssida tänu MRP-le.

Juhendid riigi ümberkujundamiseks olid väga üldised ja töötati algselt välja Ida-Poola annekteerimise jaoks, samas oli ajagraafik suhteliselt täpselt paika pandud. Alguses arvas Stalin, et Balti riikides toimub sovetiseerimine iseenesest, see arvamus osutus aga valeks.

 

Pärast ettekannet vastas dr Mertelsmann arvukatele küsimustele ja rääkis ka üldisemalt arhiivitööst ning andmete avalikustamisest Venemaal ja mujal.