Üritus "Museum calling! The Estonian National Museum meets Domus Dorpatensis" 14.12.2010

Kohtumisõhtul tutvustas Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja juhataja Kristjan Raba  muuseumi tegevust ja tulevikku seoses uue näitusemajaga, mis on plaanitud Raadi mõisa alale. Oma juttu illustreerimiseks näitas ta erinevaid fotosid. Muuseumi üks eesmärke on kaasata Tartus elavaid inimesi, sealhulgas siinseid välismaalasi oma tegevusse ning niiviisi ehitada võrgustikku.  Sellepärast rääkis ta ka ERMi Sõprade Seltsist, kuhu kõik huvilised on oodatud. Samuti tegi Eesti Rahva Muuseum kohaletulnutele ettepaneku moodustada ERM-i Sõprade Seltsi juurde rahvusvahelise koostöö rühm, kus töökeeleks oleks inglise keel. Kristjan Raba esitas küllakutse Näitusemajja jaanuari lõpus (kuupäev täpsustamisel) ja Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, kui näitusemaja on avatud. Ettepanekus sisaldus ka mõte, et Domus Dorpatensis võiks olla selle uue koostöörühma institutsionaalne liige ja Michael Gallagher kui Domus Dorpatensise nõukogu esimees võiks olla ka selle töörühma juht. Michael Gallagher võttis ettepaneku vastu.

Üritusel tutvustas Michael Gallagher raamatut „Raadi raamat: pildid sündinud asjadest”, mis on kirjutatud neljas keeles. Raamat käsitleb Raadi mõisa ajalugu ning muuseumi arengut.

Kristjan Raba tutvustas ERM-i uut kalendrit aastateks 2011-2012 ja andis selle üle Domus Dorpatensisele.

Üritusel osalesid peamiselt Tartus elavad välismaalased erinevatest riikidest, kes tunnevad huvi Eesti kultuuri ja Eesti Rahva Muuseumi vastu. Lepiti kokku, et järgmistele kohtumistele kutsuvad kohaletulnud ka oma välismaalastest sõpru ja kolleege, et võrgustikku laiendada.