Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Loovus ja ettevõtlikus 3.04.2010

8.30 – 11.15 Sõit Tartust Narva

11.30 – 13.00 Narva Ärinõuandla loeng

13.00-14.00 lõuna

14.15 -17.15 CASHFLOW mängu mängimine

17.30- 18.00 õhtusöök

18.15- tagasisõit Tartusse

Algselt planeeritud ettevõttekülastus jäi ära, kuna laupäeval ei olnud võimalik külastada ei Narva Kreenholmi ega Narva Elektrijaamu. Selle asemel toimus Narva Ärinõuandla loeng, mille käigus tutvuti ettevõtlusalustega ja läbi järgnevad teemad:

            * Planeerimise ja äriplaani mõiste;

* Äriplaani koostamine;

* Turg ja turundus;

* Organisatsiooni struktuur, juhtimine ja personal;

* Praktilised soovitused alustavale ettevõtjale

Loengule järgnes loomingulisem osa. Tutvuti R. Kyosaki raamatute ja teostega, samuti vaadati õppevideot, mille eesmärgiks oli motiveerida ja julgustada osalejaid mängima ning õppima ja arenema selle protsessi käigus.

R. Kyosaki loodud lauamängu eesmärgiks on finantsintelligentsuse tõstmine. Mängule eelnes sissejuhatus,  mida viisid läbi Cashflow Klubi esindajad, selgitati, miks on vaja finantsintelligentsust ja miks on vaja oskust lugeda finantsaruandeid ka tavainimestel.

Sarnaselt lauamängule Monopoly on tegemist mänguga, mis simuleerib tegelikku elu, kuid mis õpetas põhjalikumalt raamatupidamise- ja investeerimisealaseid oskusi. Muuhulgas said mängijad selgeks finantsaruannete täitmise ja lugemise. Mängimise ajal juhendasid meid pidealt  Cashflow Klubi esindajad, kuna mängus oli palju termineid ja mõisteid, mida mitte majandusinimesed ei tea.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.