Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Kodanik ja riik 25.04.2010

8.30 - 11.15  Sõit Narvast Tartusse

11.30- 12.00  ürituse sissejuhatus (tekst) + (slaidid)- Tatjana Kiilo

12.15- 13.00 lõunasöök

13.15- 16.00 töötoad ja mängud

16.30 – 18.00 laevasõit ja õhtusöök lodjaga “Jõmmu” Emajõel

18.10     Tagasisõit Narva

Integratsiooniprojekti viimase ürituse juhatas sisse Tatjana Kiilo, kes rääkis inimese oskusest ja võimest muutuda ja areneda, kuidas muuta oma elu ja suhteid paremaks läbi muutumise protsessi. Selleks tutvustati muutuste juhtimist väärtustava avastamise meetodit (appreciative inquiry). Selle meetodi põhjal olemasoleva positiivse avastamine ja väärtustamineannab võimaluse uute arenguvisioonide loomiseksja tegelikkuse muutmiseks.

Pärast sissejuhatavat loengut toimus edasine töö juba gruppides. Et meeskonnad paremini tööle saada, viidi ennem läbi mitmeid tutvumismänge, icepbreakereid ja harjutusi meeskonna tunde tekitamiseks ning suurendamiseks. Igale grupile anti erinev küsimus, millele juba terve meeskond vastust leidma hakkas. Töötubade käigus võeti eeskuju  1. mai teeme ära! minu eestist ja prooviti koos vastata küsimustele, mida ma saan ise ära teha erinevates valdkondades.  Hiljem kanti tulemused ette, millele järgnesid teiste osalejate küsimused ja arutelu.

Projekti lõpetamine toimus Emajõel lodjaga „Jõmmu“ sõites ja õhtust süües. Pärast laevasõitu jätsid Tartu noored Narva noortega hüvasti.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.