Seminar "Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas": Lahutuse mõju lapsele 15.09.2010

Esimeses seminaris keskendusime perekondadele, kus last kasvatavad lahutatud vanemad. Aita Keerberg, pereterapeut ja psühholoog, rääkis lahutuse mõjust lapse arengule ja sellest, kuidas lahutust võimalikult tsiviliseeritult läbi viia. Samuti toodi välja oluline aspekt- kas lahutada või mitte? Ettekande materjalid leiate siit.

Tartu linna Sotsiaalabi osakonna esindajad Birgit Siigur ja Kairi Avastu avasid lahutuse asisemaid tagamaid ja andsid ülevaate mõlema vanema õigustest ja kohustustest lapse suhtes uue pereseaduse läbi.
Kohvipausi ajal jätkus diskussioon esinejatega.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.