Seminar "Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas":Lasterikkad perekonnad 13.10.2010

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja Andra Reinomägi tutvustas Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud uuringut, mis puudutas lasterikaste perede olukorda Eestis. Uuringust selgus, et üheks suuremaks paljulapseliste perede probleemiks on mitterahuldavad elamistingimused.
Katrin Allas MTÜst Tartu Pereliit rääkis paljulapseliste perede (kolm ja enam last) igapäevaelust ja MTÜ toimimisest. Läbi antud ühenduse jõuab paljulapseliste peredeni sotsiaalabi. Korraldatakse ka toredaid ühisüritusi.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.