Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Meedia ja ühiskond 16.01.2010

 8.30 - 11.00 Sõit Narvast Tartusse
11.00 - 12.30 loeng-seminar  teemal “Fototegemise kunst” – praktilisi nõuandeid annab Philip Solovjov
12.30 - 13.30 fotojaht linnas
13.45 - 14.45 lõuna
14.45 - 15.15 Fotojahi analüüs
15.15 - 17.00 seminar “Kuidas kirjutada loovalt?” – Loesje loovkirjutamise töötuba
17.15 - 18.30 Tartu Kunstimuuseumi külastus
18.30 - 19.00 õhtusöök
19.00  tagasisõit Narva

Päev algas seminariga, kus noor fotograaf Philip Solovjov jagas nõuandeid, millistele aspektidele peaks tähelepanu pöörama fotosid tehes. Loengu käigus jagati nii tehnilisi kui praktilisi nõuandeid, mida peaks arvestama pildistades erinevates kohtades. Pärast loengut jagati osalejad meeskondadesse, neile anti erinevad teemad („Kaunis hetk eestimaalase elus" "Iseloomulik hetk Eestis", "Pilt, mis muutis mu tänase päeva", "Minu sõber eestimaalane" jne) ning seejärel algas fotojaht, mis kestis tund aega. Pärast fotojahti valis iga meeskond välja parimad pildid ja toimus fotode analüüs, mille käigus selgitati, mis on hea ja mida võiks teha teisiti.

Seminar “Kuidas kirjutada loovalt?” algas erinevate suhtlusmängude ja icebreakeritega, et inimesed õpiksid teineteist  paremini tundma. Kuna osalejaid oli palju, moodustati kolm gruppi, mille igal oli oma juht Loesje töötoast.

Päev lõppes Tartu Kunstimuuseumi külastusega. Kunstimuuseumi külastuse kaudu  õpiti tundma eesti kunstiajaloo ühte kuulsamat epohhi, kunstnikke ja nende teoseid.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.